10 lūgšanu dienas 2016 – Palikt Kristū un dzīvot Viņa pārpilnībā

15. decembris, 2015 | GC Ministerial Association

Esiet sveicināti "Desmit lūgšanu dienās 2016"! Ir pagājuši desmit gadi, kopš draudze, iesākot gadu, vienojas lūgšanās desmit dienu garumā. Dievs šo lūgšanu sanāksmju laikā ir paveicis daudz brīnumu. Svētais Gars ir devis atmodu, atgriešanos, jaunu degsmi evaņģelizācijā un dziedētas attiecības. Patiesi, lūgšana ir atmodas šūpulis!
 
Mēs ticam, ka izmainīsies gan jūsu dzīve, gan to cilvēku dzīves, par kuriem aizlūgsit, kad kopā ar saviem draudzes biedriem lūgsit par Svētā Gara izliešanos, kuru Tēvs ir apsolījis dot tiem, kas Viņu lūdz. 
 
Mūsu lūgšanu vadmotīvs: Palikt Kristū un dzīvot Viņa pārpilnībā
2016. gada Desmit lūgšanu dienu laikā mēs lūgsim, lai Svētais Gars mums māca, kā mēs varam palikt Kristū un saņemt "dzīvību un pārpilnību". Apustulis Pāvils mudina ticīgos: "topiet Gara pilni" (Ef. 5:18), "lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību." (Ef. 3:16-19)
 
"Palieciet Manī, un Es – jūsos." Palikt Kristū nozīmē pastāvīgi saņemt Viņa Garu un dzīvot dzīvi, kas bez atlikuma nodota kalpošanā Viņam. Sakaru kanālam starp Dievu un cilvēku vienmēr jābūt atvērtam. Kā vīna koka zars pastāvīgi saņem sulu no dzīvā vīna koka, tā mums jāturas pie Jēzus un ticībā jāsaņem Viņa rakstura spēks un pilnība. (Laikmetu ilgas, 676. lpp.)
 
Aicinājums “palieciet Manī un Es – jūsos” netiktu dots, ja to nebūtu iespējams īstenot. Mūsu Pestītājs Jēzus pastāvīgi ar Svētā Gara palīdzību velk jūs pie sevis, darbojoties pie jūsu prāta, lai jūs paliktu Kristū. (..) Visas Viņa piedāvātās svētības ir saistītas ar jūsu rīcību. Vai atraidīsiet Kristu? Viņš saka: “Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jāņa 6:37) Par citas šķiras ļaudīm Viņš saka: “Jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību.” (Jāņa 5:40) (Debesu vietās, 55. lpp.)
 
Lai paliktu Kristū, piedzīvotu dzīvību un pārpilnību un dalītos tajā ar Dieva pazudušajiem dēliem un meitām, mums ik dienas vajadzīgs Dieva Gars. Šajās desmit dienās mēs veltīsim laiku, pārdomājot to, kāpēc un kā palikt Kristū un ko tas maina mūsu un citu cilvēku dzīvēs. Lūgsim kopā, lai Dievā mums tiktu atklāta "noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. " (Kol. 1:27)
Materiāli Desmit lūgšanu dienām
Ievads     Lejuplādēt     
Vadītāja rokasgrāmata     Lejuplādēt 
1. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
2. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
3. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
4. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
5. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
6. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
7. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
8. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
9. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
10. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
11. diena     Lejuplādēt  Скачать на русском
Lūgšanu nakts     Lejuplādēt 
Apsolījumi     Lejuplādēt 
Materiāli vienā failā     Lejuplādēt 

Lai lejupielādētu materiālu, nepieciešams spiest peles labo taustiņu uz "Lejupielādēt" un izvēlēties "Saglabāt saiti kā..."

Resursi angļu valodā: www.tendaysofprayer.org