Jaunā ceturkšņa Bībeles izpētes tēma

26. septembris, 2021 | Komunikācijas nodaļa

"Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un, kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules."

To ir teicis pasaulē gudrākais cilvēks - Salamans.

Vai mēs varam atrast paralēles tam, ko Israēla bērni piedzīvoja pie Apsolītās zemes robežām un ko arī mēs piedzīvojam tieši pie Apsolītās zemes robežām?

Lai to noskaidrotu, šajā ceturksnī pētīsim 5. Mozus grāmatu un izzināsim, kā tas, ko piedzīvoja Israēla ļaudis, ir attiecināms uz mūsdienām.

Bībeles izpētes palīgmateriāls ir pieejams šeit:
https://adventisti.lv/lv/sabatskolas-materiali