Līdzjūtība Ļebedevu ģimenei

19. oktobris, 2021 | SDA Latvijas draudžu savienība

Pats Kungs nāks no Debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. (1. Tes. 4:16)

Skumstam kopā ar Ļebedevu ģimeni no Valkas draudzes saistībā ar negaidīto un pāragro šķiršanos no dēla Daniila (1983 – 2021). Izsakām visdziļāko līdzjūtību vecākiem Oļegam un Annai, brālim Markam un māsām Ritai un Klaudijai!

SDA Latvijas draudžu savienība