Jauniešu konference “Dievs ir labs”

14. marts, 2016 | Jana Kuzmenkova

"Vēsts par taisnošanu ticībā, tāpat kā pats Dievs, Tas Kungs, dod cerību un mierinājumu, izsit no līdzsvara un liek justies neērti, ievaino un dziedina, bet pāri visam atjauno patieso stāstu par Dievu, kas mums visiem tik ļoti ir nepieciešams,"  šādi gaidāmo jauniešu konferenci raksturo konferences uzrunu autors Daumants Kleimanis (LDS Jauniešu kalpošanas nodaļas vadītājs).

Šī konference atšķiras ar savu formātu - dalībnieki ir aicināti piedzīvot savstarpējās komunikācijas un sadraudzības skaistumu, sarunājoties viens ar otru un pārspriežot uzrunā dzirdēto pie apaļā galda. Dalībnieki ir aicināti nevis tikai klausīties, bet gan paši meklēt pērles Dieva Vārdā. Un dalībnieki ir aicināti konferences laikā veikt uzdevumus, kas sekmētu viņu personīgo ieguvumu, dodoties pēc konferences uz savu draudzi.

Jauniešu konference “Dievs ir labs” notiks no 6. līdz 8. maijam atpūtas kompleksā “Turbas”. Programmu, dziļāku tēmas aprakstu un citu noderīgu informāciju var atrast jauniešu konferenču mājaslapā www.jauniesukonference.com

Reģistrācija jauniešu konferencei ir sākusies! Reģistrācijas anketu var atrast minētajā mājaslapā. Piesakoties līdz 1.04. dalībniekiem tiek piešķirta 20 % atlaide dalības maksai.

Jautājumu gadījumā var rakstīt e-pastu uz jauniesu.konference@gmail.com

Lūgums paziņot par šo pasākumu savās draudzēs, īpaši ziņojot jauniešu vadītājam un arī jauniešiem. Lai mēs visi varam satikties šajā konferencē un kopīgi pieaugt atziņā par to, kāds ir Dievs! Pielikumā ari afiša, ko var izmantot ziņojumu laikā.