10 Bībeles panti, lai pārvarētu eksāmenu laiku

1. decembris, 2021 | Maritza Brunt | Adventist Record

1.   Psalmi 119:143

"Bēdas un bailes man uzgājušas, bet Tavi baušļi ir mans prieks." (LG8)
 

2.   Pētera 1:6,7

"Par to jūs priecāsieties, ja arī tagad, ja tas vajadzīgs, nedaudz skumstat dažādos pārbaudījumos, Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas daudz vērtīgāka par ugunī pārbaudītu zeltu, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad parādīsies Jēzus Kristus." (LJD)
 

3.   Jāņa 14:27

"Mieru Es jums atstāju. Savu mieru Es jums dodu; ne tā, kā pasaule dod, es jums dodu, lai jūsu sirdis neuztraucas un nebīstas." (LJD)
 

4.   2. Korintiešiem 4:16,17

"Tāpēc mēs nepagurstam, un lai gan mūsu ārīgais cilvēks iznīkst, iekšējais tomēr diendienā atjaunojas. Jo tagadējās apspiešanas, kas ir īslaicīgas un vieglas, dod mums pārmērīgu, mūžīgu godību, kas atsver visu." (LJD)
 

5.   Marka 10:27

"Jēzus, tos uzlūkodams, saka: "Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas." (RT65)
 

6.   Psalmi 16:8

"Es turu To Kungu bez mitēšanās savā priekšā, jo Viņš man ir pa labai rokai, - es nešaubīšos." (LG8)
 

7.   Romiešiem 8:28

"Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti." (RT65)
 

8.   Filipiešiem 4:12,13

"Es protu pazemoties, protu arī pārpilnībā dzīvot (visur un pie visa kā esmu pieradis): būt paēdis un būt izsalcis, dzīvot pārpilnībā un ciest trūkumu." (LJD)
 

9.   Psalmi 138:8

"Tas Kungs to priekš manis izdarīs. Tava žēlastība, Kungs, paliek mūžīgi; Savu roku darbu Tu neatstāsi." (LG8)
 

10.   Filipiešiem 4:6,7

"Neraizējieties ne par ko, bet jūsu lūgšanas un aizlūgumi lai nāk Dieva priekšā; visā pateicībā izsakiet savu vēlēšanos Viņam! Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, lai pasarga jūsu sirdis un jūsu domas Jēzū Kristū!" (LJD)