Ganas prezidents svin kopā ar adventistiem

13. decembris, 2021 | Abraham Bakari | Adventist Review

Ganas prezidents Nana Addo Dankwa Akufo-Addo savā uzrunā Kumasi pilsētā izmantoja Bībeli un citātus no Elenas Vaitas. Akufo-Addo uzruna sekoja pēc tam, kad prezidents bija piedalījies Septītās dienas adventistu draudzes svinībās Ašanti adventistu draudzē.
 
Vairāk nekā 5000 cilvēku bija pulcējušies, lai dzirdētu prezidenta uzrunu. Akufo-Addo runāja par to, cik daudz Septītās dienas adventistu draudze ir palīdzējusi Ganas valsts attīstībā.
 

“Adventisti ir ne tikai ietekmējuši vietējo kopienu, bet gan visu valsti. Mēs varam ar lepnumu sacīt, ka adventisti ir spēlējuši nozīmīgu lomu Ganas attīstībā,” sacīja prezidents.

Tad viņš citēja no vēstules kolosiešiem 3:23,24: “Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum.” Akufo-Addo komentēja: “Šī ir kristietības būtība – kalpot Dievam un kalpot cilvēkiem. Draudzes izaugsmi nevajadzētu mērīt tikai tās locekļu skaita pieaugumā, bet gan draudzes locekļu nodošanās kvalitātē,” viņš sacīja.
 

Aicinājums lūgt par Ganu

 
Savas uzrunas beigās prezidents sacīja, ka viņa lūgšana ir, kaut šī draudze “turpinātu nākamos 100 gadus sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju, mantotu dvēseles un kalpotu Ganas iedzīvotājiem un Visvarenajam Dievam.” Viņš arī lūdza adventistus lūgt par viņu un valss valdību, lai tā varētu “izlietot savu atbildību ar cilvēcību un godīgumu.”
 

Akufo-Addo citēja arī Elenu Vaitu no “Liecībām draudzei Betlkrīkā”: “Kristus dzīve bija pazemīgas vienkāršības dzīve, taču cik cēla bija Viņa misija. Kristus ir mūsu piemērs visās lietās,” viņš lasīja.

 

Līdzekļu piesaistīšana jaunas skolas izveidei

 
Ašanti draudze izmantoja iespēju, lai piesaistītu līdzekļus modernas skolas celtniecībai Kumasi pilsētā. Rietumu-centrālā Āfrikas divīzija ziedoja 6000 ASV dolāru, un Ganas prezidents ziedoja 10’000 ASV dolāru.
 
Svinību temats bija “Apvienojoties mūsu pionieru Garā, ceļot draudzi un sabiedrību”. Svinību vadītājs Desmonds Osei-Tuttu norādīja, ka Ašanti adventistu draudze ir “palīdzējusi izveidot daudzas draudzes, veselības centrus, klīnikas un slimnīcas.”
 
Pēc simt gadiem šīs draudzes ietekme Ganā ir ievērojama – sacīja vadītāji. Pilsētā ir izveidotas vairākas draudzes, skolas un slimnīcas.
 
Ašanti draudze tika dibināta 1921. gadā, kad Džons Kwabena Kaipro Garbrah ieradās Kumasi pilsētā. Viņš bija pirmais ordinētais Septītās dienas adventistu mācītājs Ganā. Ziemeļu Ganas ūnijas prezidents Kwanin Boakye iedrošināja Ašanti draudzes locekļus “atjaunot savu nodošanos Dievam un svinēt šo vēsturisko notikumu.” Līdz šim brīdim Ašanti draudzē ir kristīti 1568 cilvēki, un to apmeklē arī 560 bērni.