Adventistu senioru nams "ZILAISKALNS"

21. aprīlis, 2016

Atklāšana: svētdien, 2016. gada 15. maijā, plkst. 14:00, Kultūras ielā 9a, Zilaiskalns, Kocēnu nov.

Vēlamies piedāvāt saviem iemītniekiem pozitīvas un aktīvas vecumdienas kristīgā vidē: Regulāri piedalīties Bībeles izpētes brīžos un dievkalpojumos Fiziskās aktivitātes speciālista pavadībā (vingrošana, fizioterapija, nūjošana u.c.) Veģetāru diētu, kas var tikt individuāli pielāgota katra iemītnieka vajadzībām Medicīnisko aprūpi saskaņā ar katra individuālo ārsta nozīmēto plānu Lasīt grāmatas un žurnālus centra bibliotēkā, izmantot internetu Pastaigas svaigā gaisā, ciešā saskarē ar dabu un tās veltēm Nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņkrēslus, staigulīšus un izpalīdzīgu aprūpētāju rokas Iespēju iekārtot un darboties senioru nama mazdarziņā Saskaņojot ar administrāciju, iespējama uzturēšanās uz laiku Saskaņojot ar administrāciju, atsevišķa īpaši personiska aprīkojuma (glezna, skapītis, krēsliņš u.c.) ņemšana līdzi savā istabā.

Aicinām pieteikties darbā un/vai sadarbībai šādus speciālistus un brīvprātīgos: Aprūpētājus | Pavāru | Pavāra palīgu Fizioterapeitu | Medicīnisko personālu

Sīkāka informācija un pieteikšanās:

Pateicība Debesu Tēvam un visiem ziedotājiem, atbalstītājiem, labas gribas cilvēkiem par senioru nama “Zilaiskalns” izveidošanu!

Saistītie materiāli