100 cilvēki 100 lūgšanu dienās

21. aprīlis, 2016 | Baiba Bērziņa

Dieva sirds Latvijas draudzēs

Vai Tu vēlētos slavēt Dievu, redzot kā Viņš piepilda Savus apsolījumus:  

“(..) Es izliešu Savu Garu uz tavu dzimumu un Savu svētību uz taviem pēcnācējiem” /Jes.44:3/

“(..) un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi. Tad nu tagad Manas acis būs atvērtas un Manām ausīm labpatiks dzirdēt šinī vietā izteiktās lūgšanas, jo Es esmu izraudzījis šo namu un esmu to darījis svētu, lai tur mūžīgi mājotu Mans Vārds un Manas acis un Mana sirds būtu tur vienumēr.” /2.Laiku 7:14-16/ 

Mūsu niecīgais laika upuris pret Dieva bagātīgajām svētībām

“Dieva plānā ir paredzēts, atbildot uz ticības lūgšanu, dāvāt mums to, ko Viņš mums nevarētu piešķirt, ja mēs nelūgtu.” /Lielā cīņa, 525.lpp./ 

Kristus atnākšana ir pavisam tuvu, tāpēc meklēsim Viņu tā, kā vēl nekad iepriekš to neesam darījuši! Debesis gaida, kad mēs izšķirsimies pienest šo upuri - nošķirot savu dārgo un tā jau trūkstošo laiku lūgšanām 100 dienu garumā. 

Kopīgo lūgšanu spēks

Lūgšanām ir spēks un kopīgajām lūgšanām ir pat lielāks spēks: 

“Mēs tiekam iedrošināti lūgt pēc panākumiem ar dievišķu pārliecību, ka mūsu lūgšanas tiks atbildētas (..). Apsolījums (Mat.18:19) piemērojams apstākļiem, kad draudzē tiek pienestas vienotas lūgšanas, un uz tām var gaidīt spēcīgāku atbildi, nekā no privātām lūgšanām. Tām dotais spēks būs proporcionāls dalībnieku vienotībai un viņu mīlestībai uz Dievu un vienam uz otru.” /Letter 32, 1903, p.5 – MR No. 748 – The Power of United Prayer/

Laiks un “vieta”

Lūgšanas no 7.maija līdz 14.augustam galvenokārt tiks organizētas telefonkonferencēs, kur dalībnieki no visas Latvijas varēs pievienoties sev ērtākajā laikā (agrā rīta stundā, no rīta, pusdienā, pēcpusdienā vai vakarā). Tiem, kuri vēlēsies kalpot Latvijai caur aizlūgšanām, bet nebūs iespēja pievienoties telefonkonferencēm, tiks piedāvāta citāda iespēja organizēt kopīgās lūgšanas. 

Kā 100 lūgšanu dienu noslēguma svētki būs Lielā Telts Sanāksme (10.08.-14.08.), kur projekta dalībniekiem būs iespēja vienoties kopējās lūgšanās klātienē.

Norises veids un tēmas

Plānotais tikšanās laiks dienā ir 30-45min., kurā tiks lasīts konkrētās dienas lasījums latviešu un vajadzības gadījumā arī krievu valodā no Ģenerālkonferences izstrādātā materiāla - liecības no dažādiem valstu autoriem par sekojošām tēmām - Aicinājums mosties; Bībele praktiskajā dzīvē; Lūgšanas un Vārda spēks; Augļus nesoša nodošanās; Māceklība un liecināšana; Mīlot pazudušo; Ilgošanās pēc Svētā Gara; Pazemība un piedošana; Savienība ar Kristu; Sagatavošanās debesu mājām.

Pievienojis lūgšanām pēc apsolījumiem caur projektu: “100 cilvēki 100 lūgšanu dienās”!

Atļauj Dievam pieskarties arī Tavai un Latvijas draudzes dzīvei šodien! Izvēlies būt 1 no 100! 

Gaidīšu Tavu zvanu, ja izvēlēsis būt 1 no 100!

Baiba Bērziņa (26457714)
SDA Latvijas draudžu Savienības
Lūgšanu kalpošanas nodaļa

Lejuplādes

Lūgšanu dienu materiāls (1-50 diena)
Lūgšanu dienu materiāls (51-100 diena)