Kas tā par smaržu?

17. februāris, 2022 | Omars Miranda

Man ir apnikušas gaisa atsvaidzinātāju reklāmas. Saskaroties ar smaku, šķiet, cilvēki cieš kā no fiziskām sāpēm. Tad reklāmā rāda, ka viņi izsmidzina vai pielieto reklamēto produktu, kas padara apkārtējo vidi labāku. Kad viņi izsmidzina brīnumaino devu, tie smaida (kāda reklāmā pat dejoja). Pēkšņi dzīve top perfekta, bezrūpīga un skaidra.
 

Daudzi mūsu pasaulē dzīvo dzīvi bez Jēzus un viņu apkārtējā vide smird. Un te ir vistrakākā daļa: mēs patiesībā spējam šo smirdēšanu pārtraukt – vai padarīt to vēl sliktāku.


Apklāt vai iztīrīt?

Kāds smaržu ražotājs lielās, ka tā produkts nevis “apklāj” uz laiku, bet patiesībā iztīra nepieklājīgās smakas. Tā arī mūsdienās daudzi pasaulē lieto lietas, lai apklātu pasaules smirdoņu – narkotikas, mierinošo pārtiku, apšaubāmas pieredzes, neapdomīgas attiecības un tamlīdzīgi. Taču tikai kristieši zina, kā būt patiesi tīriem, nevis tikai apklāt sliktu smaku. Tas notiek tikai Dieva spēkā.

Apustulis Pāvils rakstīja ticīgajiem Korintā: “Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata Viņa atziņas labo smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūd” (2 Kor. 2:14, 15).

Apturi smirdoņu

Kā nodrošināt, lai ap mums būtu Kristum līdzīga smarža? Šeit ir piedāvājumi:

Pirmkārt, paliec savienībā ar Dievu. Nākamie divi priekšlikumi nedos nekādu labumu, ja nebūsim nopietni ar šo pašu pirmo. Lai pozitīvi ietekmētu savu vidi, nepieciešams katru dienu būt savienotam ar Dievu. Kristieši smeļ savu spēku, mieru un mērķi caur Viņu. 

Katru dienu pavadi laiku sarunai ar Dievu lūgšanā un Bībeles studijās. Dienas laikā pārdomā Viņa Vārdu. Interesanti, ka pirmais padoms 100% ir iekšējs un privāts. Līdzīgi kā koks ar veselām saknēm dod labus augļus, tā arī dzīve, kuru pārvalda ciešas attiecības ar Dievu, dod “Gara augli” (Gal. 5:22).

Dzīvo laimīgu dzīvi. Pat arī tad, kad mums šķiet, ka mūs neviens nevēro – tici man, cilvēki novēro. Veikalā, darba vietā, parkā vai skolā, ļaudis novēro, kā mēs dzīvojam. Vēro, kā mēs tiekam galā ar sarežģījumiem un vilšanos. Tas rada iespaidu, kuru tiem ir grūti neņemt vērā.

Tas nenozīmē, ka mums visu laiku būtu jābūt pārliekus pozitīviem un jāskatās uz pasauli caur rozā brillēm. Taču mums visās dzīves lietās ir jāizvēlas pagodināt Dievu.

Apustulis Pāvils rakstīja: “Un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā” (Ef. 5:18-20).

Šis priekšlikums nav iekšējs vai privāts, bet gan ārējs un publisks. Mēs spējam dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu, tikai Dieva spēkā. Rezultāti būs pozitīvi. Elena Vaita ir novērojusi: “Laipns un pieklājīgs kristietis ir visspēcīgākais arguments par labu kristietībai” (Evaņģēlija kalps, [122]).

Kalpot citiem nesavtīgi. Šis pēdējais priekšlikums daudziem var šķist visgrūtākais un bailīgākais.
 

Visspēcīgākais veids, kā saldināt atmosfēru visapkārt mums, ir kalpošana citiem.

Kā kristiešiem mums ir mērķis līdzināties Jēzum. Viņš mums parādīja Savu mīlestību uz Dievu, kalpojot citiem pat arī tad, kad par to nācās piemaksāt. Viņš sacīja saviem mācekļiem: “Bet pie jums tā nebūs būt; bet, kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un, ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps; tā kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem” (Mat. 20:26-28).

Elena Vaita ir rakstījusi par kalpošanu citiem: “Ļaudis var pretoties un izaicināt mūsu loģiku, viņi var pretoties mūsu aicinājumiem, tomēr dzīve ar svētu nolūku nesavtīgā mīlestība viņu labā ir arguments par labu patiesībai, ko tie nespēj atraidīt” (My Life Today, [220]).

Dieva labā smarža

Visā, kas notiek pasaulē, mums, kristiešiem, ir nepieciešams pievērst uzmanību kā aizsniegt citus ar Dieva mīlestību. Mūsu mērķim ir jābūt nevis tikai nākt tuvāk Dievam, dzīvot laimīgu dzīvi un kalpot citiem. Galu galā mums ir jāiepazīstina citus ar Dievu, kurš vienīgais patiesi un uz visiem laikiem spēj paņemt projām grēka smirdoņu.

Tādēļ nākamreiz, kad mēs lietosim (vai smaržosim) gaisa atsvaidzinātāju, atcerēsimies, ka mēs varam būt gluži kā Dieva gaisa atsvaidzinātāji šajā smaku pilnajā pasaulē.