Uguns nelaime SDA Rīgas 7. draudzes māsai

2. marts, 2022 | SDA Rīgas 7. draudze

“Uguns nešķiro!”, - tā sacīts tautas gudrībā.

Šoreiz tas ir skāris Daces Zamerovskas ģimeni.
Septītās dienas adventistu Rīgas septītā draudze sniedz palīdzību draudzes māsai, kurai 25.02.2022 ugunsgrēkā cieta māja.

Visi saziedotie līdzekļi tika izlietoti materiālu iegādei jumta konstrukciju un seguma renovācijai, apkures iekārtas atjaunošanai, ugunsgrēka dzēšanas rezultātā samirkušo iekštelpu (sienas, griesti, grīdas segums) remontam un atjaunošanai.

Par saņemto ziedojumu summu un izlietojumu tiks publicēta atbilstoša atskaite SDA Rīgas 7. draudzes mājaslapā.

"Pateicamies ikvienam ziedotājam, un esam pārliecināti par Debesu Tēva svētību, kas pavada katru labu darbu, " ziņo SDA Rīgas septītā draudze.