Jauna dziesmu grāmata

11. jūnijs, 2016 | Elīze Kūma

“Manā mutē Viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt Tam Kungam.” Psalms 40:4

Sāka skanēt ērģeles, un pēc brīža tām pievienojās Sadziedāšanās svētku koris, lai kopā ar klausītājiem izdziedātu mīļākās un skaistākās dziesmas. Un kad šādam varenam draudzes kopkorim pievienojas eņģeļi, man šķiet, ka esmu jau Debesīs. Nespēju iztēloties, cik gan pagodinoša un izcila mūzika tiks dziedāta tad, kad mēs atkal satiksimies ar mūsu mīļoto Pestītāju.

Šie brīži mani vienmēr ir saviļņojuši. Un reizēm domāju, cik gan nepilnīgi būtu mūsu dievkalpojumi, ja tajos nebūtu mūzikas un kopīgās dziesmas! Un paldies Dievam par to, ka Viņš ir radījis mūziku! Ko tik brīnumainu, kas paceļ mūs tuvāk Jēzum un piepilda mūsu sirdis ar prieku.

Ir dziesmas, kuras nekad nenoveco un vienmēr būs mīļas un tuvas. Taču ir dziesmas, kuru nozīme un pielietojums ar laiku mazinās  Un jāteic, ka arī ne visās situācijās un pasākumos var atrast piemērotas kopīgās dziesmas. Izvērtējot muzikālo kalpošanu draudžu dievkalpojumos un citos draudžu pasākumos (nometnēs, Alfa kursos, konferencēs), kā arī atsaucoties uz draudžu mūziķu lūgumiem pēc paplašināta kopīgo dziesmu repertuāra, tika izlemts, ka ir nepieciešams veidot jaunu kopīgo dziesmu grāmatu.

Līdz šim esam saskārušies ar vairākām problēmām: trūkst jaunas adventistu dziesmas latviešu valodā, pastāvīgi tiek veidoti gadījuma nošu krājumi dažādiem pasākumiem (piemēram, Ceļa Meklētāju nometnēm, jauniešu pasākumiem), esošajā dziesmu grāmatā nepieciešams izlabot nošu un vārdu pareizrakstības kļūdas, dziesmu melodijas ir jātransponē dziedāšanai ērtākā augstumā, nepieciešams pievienot akordu apzīmējumus pavadījumam, kā arī dziesmu vārdus jāpārvieto zem notīm. Vai tas nozīmē, ka vairs netiks lietota esošā dziesmu grāmata? Nē, tā arvien būs ikvienam pieejama un derīga lietošanai. Bet nepieciešams papildinājums, kurā arī līdz šim mīļākās kopīgās dziesmas tiks ievietotas (ar attiecīgām korekcijām - nošu un vārdu pareizrakstības kļūdu labojumu, melodijas transponēšanu un vārdu pārvietošanu zem notīm).

Pēc vairākām diskusijām ar mūziķiem tika nolemts veidot jaunu kopīgo dziesmu grāmatu, kurā plānots apkopot dziesmu izlasi no esošās un senākām kopīgo dziesmu grāmatām, pievienot jaunas dziesmas (piemēram, tulkotas no Adventistu vispasaules dziesmu grāmatas, jaunas adventistu komponistu dziesmas, jauniešu un bērnu dziesmas, labākās dziesmas no citu konfesiju krājumiem, kuras ir doktrināri atbilstošas). Jaunajā dziesmu grāmatā būs aptuveni 700 dziesmas ar pielikumiem, kuros dziesmas apkopotas pēc satura, alfabēta un tēmām. Paredzēts katrai dziesmai pievienot atbilstošu Bībeles pantu, kā arī visbeidzot sagatavot kopīgu disku ar dziesmu prezentācijām, dziesmas grāmatas elektronisko versiju, visu dziesmu pavadījumiem Sibelius programmā un 100 pieprasītāko dziesmu ierakstiem (gan pavadījums, gan vokāls).

Lai jaunajā dziesmu grāmatā būtu dziesmas atbilstoši dažādām muzikālajām gaumēm, 13. martā Adventistu mūziķu konferencē notika Jaunās kopīgo dziesmu grāmatas dziesmu atlases komitejas ievēlēšana. Visi mūzikas konferences dalībnieki varēja balsot par komitejas pārstāvjiem dažādās kategorijās - bērnu dziesmu pārstāvji, jauniešu pārstāvji, profesionāli mūziķi un muzikāli mācītāji. Līdz ar to dziesmu atlases komitejā tika ievēlēti šādi pārstāvji: Anitra Rause, Emīlija Rezņikova, Daina Kleimane, Elīna Gaile, Māris Žagars, Ausma Rituma, Uldis Liepiņš, Ilva Liepiņa un Mārtiņš Subatovičs.

Dziesmu atlases komiteja ir izveidota, bet kā ar dziesmām? Vai ikviens var sūtīt dziesmas un ieteikt, kam jābūt jaunajā dziesmu grāmatā? Jā, protams! Tāpēc līdz šīs vasaras beigām - 31. augustam - aicinām iesūtīt savus dziesmu priekšlikumus elektroniski uz e-pastu iesutidziesmu@gmail.com vai pa pastu “Jaunai dziesmu grāmatai” Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, kā arī var atstāt notis un ieteikumus Rīgā, Baznīcas ielā 12a pie dežurantes.

Pēc tam, kad tiks atlasītas piemērotākās dziesmas jaunajai dziesmu grāmatai, tās tiks pārrakstītas elektroniskā versijā (Sibelius programmā). Ir iespējams pieteikties dziesmu rakstīšanai, akordu rakstīšanai, teksta un nošu koriģēšanai un dziesmu ierakstu veikšanai. Ja arī Tu vēlies iesaistīties, zvani mūzikas nodaļas vadītājam Mārtiņam Subatovičam (29344168) vai raksti uz e-pastu iesutidziesmu@gmail.com.

Dieva žēlastībā ceram, ka šis projekts tiks paveikts līdz nākamajam Latvijas draudžu savienības kongresam un ka dziesmas mūsu draudzēs varēs skanēt vēl krāšņāk un aizsniegs gan mūsu pašu, gan klausītāju sirdis!

Mūzikas nodaļas vārdā,
Elīze Kūma