Vairāk nekā 8000 ticīgo pievienojas adventistu draudzei Haiti

18. maijs, 2022 | Libna Stevens | Adventist Review

Kopš šī gada janvāra adventistu draudzei Haiti ir pievienojušies vairāk nekā 8000 ticīgo. Pateicoties nesenam evaņģelizācijas pasākumam divu nedēļu garumā, draudzei pievienojās 1690 cilvēku.

Pasākums “Āmen, nāc Kungs, Jēzu” norisinājās no 3. līdz 16. aprīlim, un to vadīja Vanels Luisants, evaņģēlists un personīgās kalpošanas nodaļas vadītājs Haiti centra draudzē. Luisants uzrunāja simtiem klātienes apmeklētāju, kā arī tūkstošiem skatītāju tiešsaistē.

“Ir jākļūst nopietniem un jāgatavojas Jēzus drīzajai atnākšanai uz šo izmisuma pilno pasauli,” sacīja Luisants. “Jēzus var izglābt tavu ģimeni un atjaunot to, ko cilvēks pazaudēja Ēdenē. Mēs skatīsim Jēzu un dzīvosim kopā ar Viņu mūžīgi.”

Margarita, kas bija viena no 1600 kristību dalībniekiem, sacīja, ka viņa izjuta neaprakstāmu prieku, kad iznāca no kristību ūdeņiem.
 

“Es tagad jūtos tik brīva. Es reiz apmeklēju citu draudzi,” sacīja Margarita, izklāstot, ka viņas ģimenes locekļi viņu sāka vajāt jaunās pārliecības dēļ.

“Viens no viņiem grasījās nogalināt manu dēlu, bet tagad, kad es esmu ar Jēzu, man vairs nav bail no draudiem. Es turēšu sabatu, līdz Jēzus atgriezīsies.”

Beatrise arī bija viens no cilvēkiem, kas piedzīvoja kristības. “Mana meita un mana mamma, kuras, tāpat kā es, piederēja citai ticībai, arī pieņēma Jēzu, lai gan es viņas nekad nespiedu to darīt,” viņa sacīja. “Jēzus dzīvo manā sirdī, un es lūdzu, lai mans brālis arī pieņemtu Jēzu.”

Katrs Haiti adventistu universitātes students bija iesaistīts šī evaņģelizācijas pasākuma tapšanā. Viņi pirms pasākuma apmeklēja dažādas vietējās kopienas, lai informētu cilvēkus par iespēju apmeklēt pasākumu.

“Mēs vēlamies, lai vēsts par Jēzus drīzo nākšanu turpina izplatīties arī pēc šī evaņģelizācijas pasākuma beigām,” sacīja Haiti ūnijas prezidents Pjērs Kaporals. “Mūsu draudze saprot, ka Dieva Vārda sludināšanai ir sava būtiska nozīme, un ka šie pūliņi bija jauna iespēja vadītājiem un draudzes locekļiem apvienoties, lai aicinātu cilvēkus pieņemt glābšanu.”