Piesakies uz Jauniešu akadēmiju

19. septembris, 2016

"piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu, mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un, kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt, lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. " (Sal.pam .1:2-6) Nepalaid garām iespēju pieaugt gan garīgajā gan ikdienas dzīvē!

Gaidīsim tavu aizpildīto anketu!

http://bit.ly/jakademija

Saistītie materiāli