GC sesija 2022: Ievēlēts ĢK izpildsekretārs, mantzinis un viceprezidenti

8. jūnijs, 2022 | Komunikācijas nodaļa

Septītās dienas adventistu baznīca ar prieku paziņo, ka ir pienākusi Ģenerālkonferences sesija. Visi ir aicināti sekot līdzi sanāksmēm, apmeklēt virtuālo izstāžu zāli, izbaudīt mūziku no dažādām valstīm, ieklausīties iedvesmojošās uzrunās, kā arī uzzināt, kā iet brāļiem un māsām visā pasaulē ar Evaņģēlija vēsts izplatīšanu.

Latvijas SDA draudžu savienību šinī sesijā kā delegāti pārstāv bīskaps Vilnis Latgalis un mācītājs Mārtiņš Subatovičs, Baltijas Konferenču Ūniju no Latvijas - Daumands Sokolovskis.

 

Otrdiena, 7. jūnijs.


Ertons Kolers pārvēlēts par Ģenerālkonferences izpildsekretāru. SDA baznīcas izpildkomiteja 7. jūnijā pārvēlēja Ertonu Koleru par izpildsekretāru. Šis būs viņa otrais pilnvaru termiņš. Kolers ir kalpojis kā ĢK izpildsekretārs kopš 2021. gada aprīļa pēc tam, kad amatu atstāja toreizējais izpildsekretārs GT Ng.

Pols Duglass pārvēlēts par Septītās dienas adventistu baznīcas mantzini. Duglass pirmo reizi tika ievēlēts 2021. gada pavasarī.

Ģenerālkonferences izpildkomiteja nobalso par ĢK viceprezidentiem. SDA baznīcas izpildkomiteja ir nobalsojusi par septiņu viceprezidentu apstiprināšanu. Pieci no šiem cilvēkiem ir pašreizējie viceprezidenti - Abnor De Los Santos, Geoffrey Mbwana, Thomas Lemon, Guillermo E. Biaggi un Artur Stele, un ir arī divi jauni vārdi - Audrey Andersson un Maurice Valentine. Andersone līdz šim kalpoja kā izpildsekretāre Transeiropas divīzijā (TED), un Valentīns kalpoja kā viceprezidents Ziemļamerikas divīzijā (NAD).
 

Papildinājums: 6. jūnijs


Priekšlikums izskatīt jautājumu par vakcināciju noraidīts. Pirmajā biznesa sanāksmē tika noraidīts priekšlikums izskatīt jautājumu par vakcināciju. Šo priekšlikumu bija izvirzījis ģenerālkonferences delegāts Džonatans Zirkle. Priekšlikuma izvirzīšana raisīja daudzu delegātu viedokļu paušanu, tādēļ tika ierosināts balsot par debašu pārtraukšanu un pāriet uz balsošanu par izvirzīto priekšlikumu. 84,5% delegātu nobalsoja par debašu pārtraukšanu. Visbeidzot priekšlikums izskatīt jautājumu par vakcināciju tika noraidīts ar 88,6% balsu pārsvaru.

Delegāti atbalsta izmaiņas draudzes rokasgrāmatā par diakonu ordinēšanu. Sesijā tika izvirzīts priekšlikums veikt izmaiņas draudzes rokasgrāmatā, papildinot sadaļu par draudzes diakonu ordinēšanu, kur pašlaik sadaļa par ordinēšanu attiecās tikai uz vīriešiem. Nosacījumi, kas līdz šim attiecās uz diakonu ordinēšanu, attiecas arī uz diakonešu ordinēšanu. (Sk. draudzes rokasgrāmatas 75.lpp.) 

Apstiprinātas izmaiņas sadaļā par nepilnvarotiem runātājiem mūsu draudzēs. Šīs izmaiņas precīzāk nosaka, kas drīkst runāt no kanceles, kā arī novērš kādus līdzšinējos pārpratumus, kas ir radušies, uzskatot, ka draudzes loceklis nedrīkst sludināt no kanceles, ja viņam nav oficiālu apliecinājumu. 90,7% delegātu atbalstīja izmaiņas.

Līdz šim draudzes rokasgrāmatā par nepilvarotiem runātājiem mūsu draudzēs bija šāda informācija:

“Nepilnvaroti runātāji mūsu draudzēs. — Nekādā gadījumā mācītājs, draudzes vecākais vai cits draudzes darbinieks nedrīkst aicināt svešiniekus vai nepilnvarotas personas vadīt mūsu draudžu dievkalpojumus. Cilvēkiem, kuri ir atlaisti no kalpošanas, vai kas ir tikuši izslēgti no draudzes sadraudzības kādā citā vietā, vai arī viltīgiem cilvēkiem, kuriem nav attiecīgās draudzes pilnvaras, nedrīkst uzticēties. Nedrīkst pielaist cilvēkiem, kuri spēj ar saviem laipniem vārdiem iedvest ticamību un pieejamību mūsu kancelei. Tikai viņu prasmes dēļ labi izteikties, nevajadzētu atļaut lietot mūsu paaugstinājumu. Jāpieliek visas pūles, lai mūsu draudzi pasargātu no šādiem cilvēkiem. Katrs, kas ir cienīgs iegūt mūsu draudžu uzticību spēs apliecināt sevi, uzrādot nepieciešamo apliecību vai rekomendāciju. Var būt tādi gadījumi, kad ir atbilstoši apstākļi, lai mūsu draudzes uzrunātu valdības pārstāvji vai sabiedrības vadītāji. Neviens cits nedrīkst tikt pielaists pie kanceles bez atļaujas no Savienības / misijas lauka biroja. Katra draudzes vecākā, mācītāja un Savienības / misijas lauka prezidenta pienākums ir stingri uzraudzīt, lai šis nosacījums tiktu rūpīgi ievērots.”

Veiktie labojumi:

“Pilnvaroti runātāji. — Tikai runātāji, kas rada uzticamību, var tikt aicināti runāt no kanceles. Tos var aicināt vietējās draudzes mācītājs, saskaņā ar konferences sniegtajām vadlīnijām. Konsultējoties ar mācītāju, runātājus var uzaicināt vietējās draudzes vecākie vai draudzes padome, saskaņojoties ar konferences vadlīnijām. Indivīdiem, kas vairs nav draudzes locekļi vai arī kuri ir disciplinēti, nevar dot tiesības runāt no kanceles.

Piemērotos brīžos no kanceles var runāt valdības pārstāvji vai pilsoniskie vadītāji, bet citi nevar runāt no kanceles, ja vien nav gūta atļauja no konferences. Katram mācītājam, draudzes vecākajam un konferences prezidentam ir jāievieš un jāuztur šī kārtība.”

Atbalsta izmaiņas nomainīt frāzi “kristību ceremonija” uz “kristību dievkalpojums”. 97,9% delegātu nobalsoja par frāzes nomaiņu draudzes rokasgrāmatā, lai saglabātu konsekvenci visā rokasgrāmatā.

Veic labojumus 10.nodaļā, ļaujot draudzes padomes locekļiem piedalīties draudzes padomes sēdēs tiešsaistē. 98,9% delegātu atbalstīja šo priekšlikumu.
 

Galvenais trešdienas programmā (pēc Latvijas laika):

15:40 - 16:00 Digitāls mūzikas koncerts
16:00 - 17:00 Rīta dievkalpojums, runā Jongimpi Papu
17:00 - 17:15 pauze
17:15 - 20:30 Sanāksme
Pauze
No 22:00 līdz 5:15 no rīta turpinās sanāksmes, mūzikas koncerti un uzrunas.
 
 

Kādēļ tev kā draudzes loceklim sekot līdzi ĢK sesijai?


Draudzes locekļi ar sesijas palīdzību var labāk izprast, no kā sastāv vispasaules draudze un kā tā strādā. Tā ir iespēja sastapt adventistus no visas pasaules, kas nav iespējams nevienā citā draudzes rīkotā pasākumā.


Skaties tiešraidi no notikuma vietas:

Angļu valodā:Krievu valodā: