Vislielākā dāvana

2. septembris, 2022 | Baiba Bērziņa

UZDĀVINI SAVIEM MĪĻAJIEM VISLIELĀKO DĀVANU JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!


Domājot par Jauno mācību gadu un to, kā atbalstīt savus bērnus, mūsu Madonas un Ērgļu draudzes bērnus, pedagogus, kuriem jāatsāk darba gaitas, ģimenē no 1.septembra atkal apņēmāmies neatlaidīgi katru rītu kopīgi lūgt pēc Svētā Gara dāvanas jeb Dieva klātbūtnes, balstoties uz Bībelē dāvātajiem apsolījumiem. Šo pamudinājumu no jauna saņēmām, lasot Elenas Vaitas grāmatu "Domas no svētību kalna", kur 132.lpp. teikts:

"Svētais Gars, Dieva pārstāvis, ir vislielākā no visām dāvanām. Viņš sevī satur visas labās dāvanas, un pats Radītājs nevar mums dot neko vēl lielāku un labāku."

VARBŪT ARĪ TU TO VĒLIES?

Dievs šī rīta svētbrīdī pamudināja iedrošināt arī citus vēcākus, vecvecākus, radiniekus, draugus, mācītāju ģimenes, draudzes vēcāko ģimenes, draudzes locekļus, pašus skolēnus, studentus, pedagogus lūgt pēc šīs vislielākās dāvanas. Padomā par to, vai pazīsti kādu sev dārgu bērndārznieku, skolnieku, studentu, pedagogu, Sabatskolas skolnieku.. Varbūt pats esi skolnieks vai students, vai skolotājs, kuram jāatsāk darba gaitas. 

KĀ ES VARU SAŅEMT IEDROŠINĀJUMU LŪGT PĒC VISLIELĀKĀS DĀVANAS? 

Esmu gatava Tevi iedrošināt  - pirmajā (Septembra) mēnesī nosūtot WhatsApp lietotnē katru rītu tev vienu apsolījumu pēc kā lūgt konkrētu mīļo dzīvēs.

KAS TEV BŪTU  JĀDARA?

Savā telefonā Tev būtu jāsaglabā mans (Baibas Bērziņas, LDS Lūgšanu kalpošanas nodaļas vadītājas) telefona numurs 00371 26457714 un jāatsūta man WhatsApp ziņa ar savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru, jo arī man savā telefonā vajadzēs ievadīt Tavu kontaktinformāciju. 

"Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz." /Lūkas 11:13/

"Pieņemiet Dieva apsolījumus par saviem, un, atsaucoties uz tiem kā uz Viņa paša vārdiem, jūs saņemsiet prieku pārpārēm!" /Elena Vaita, "Domas no svētību kalna", 134.lpp./