Atklāšanas svētku PIRMIZRĀDE 3. sieviešu liecību grāmatai

1. novembris, 2022 | Anitra Roze | Sieviešu kalpošanas nodaļa

9. oktobra priekšpusdienā Baznīcas ielā 12a notika nu jau par skaistu tradīciju kļuvis notikums – lasītāju iemīļotās un ļoti gaidītās trešās liecību grāmatas “Kurš liek ziedēt ābelēm?” atvēršanas svētki.

Jā, Dieva gādībā ir iznākusi jau trešā grāmata, un jau trešo reizi rudenī uz atklāšanas svētkiem kopā sanāk grāmatas autores, viņu draugi, piederīgie un, protams, visi, kuri gaidīja, kā mēs izdevniecībā “Patmos” tās saucam, trešās “Ābelītes”.

Svētku gaitā siltā kamerstila noskaņā pasākuma vadītāja Jana Janišauska aicināja uz sarunu vairākas liecību autores – Elīnu Ozolu, Lieni Cirveli, Antru Galiņu, Intu Priedi un Ingu Akmeni. Ikviena saruna bija ļoti īpaša, ļoti atšķirīga – jo atšķirīgas ir pašas sievietes un atšķirīga viņu pieredze un stāsts – un tajā pašā laikā ļoti vienojoša, jo visas svētības, kuras tika atklātas sarunu gaitā, taču nāk no viena Avota. Mūsu Debesu Tēvs izved cauri grūtībām, pašķir darba iespējas, sniedz patvērumu kara laikā, atklāj, cik svarīgi ir būt uzticīgam mazās un lielās lietās, palīdz pieņemt lēmumus, pasargā no ienaidnieka lamatām un ir klāt katru brīdi, Savā varenībā, maigumā un mīlestībā apliecinot, ka tieši Viņš ir tas, kurš uzziedina ābeles un tur vareno, sargājošo roku pār ikkatru Savu bērnu.

Svētku priekšpusdienu kuplināja mūziķu – Elīnas Strances, Lienes Cirveles, Ingas Akmenes, Deivja Cirveļa un Artūra Stranča – sniegums. Noslēgumā ikvienu autori gaidīja jauka pārsteiguma dāvana, bet pāri visam mūs iepriecināja kopā būšanas prieks un apziņa par to, cik mūsu Kungs ir labs, gādājot, lai viss notiek īstajā laikā un veidā.

Grāmatu “Kurš liek ziedēt ābelēm?” varat iegādāties “Patmos” grāmatu centrā Baznīcas ielā 12a, bet atklāšanas svētku pirmizrāde notiks 4. novembrī 19.00.

VIDEO PIRMIZRĀDE BŪS SKATĀMA PIEKTDIEN, PLKST. 19.00 MŪSU YOUTUBE KANĀLĀ: