Intereiropas divīzijas gada noslēguma sanāksme ar ĢK un EUD vadītājiem

21. novembris, 2022 | Ivalina Iļjeva | news.eud.adventist

Bulgārijā notika Intereiropas Divīzijas gada noslēguma sanāksme. Tā kā šo sanaksmi apmeklēja vairāki organizāciju vadītāji no Ģenerālkonferences un EUD, Bulgārijas Savienība nolēma organizēt īpašu sabata dievkalpojumu kopā ar vietējām draudzēm. Neskaitot iedvesmojošo dievkalpojuma programmu, ļoti pozitīvi bija tas, ka pirmo reizi kopš pandēmijas uzliesmojuma SDA draudzēm Bulgārijā bija iespēja atrasties vienuviet un kopā pielūgt un slavēt Dievu. Vairāk nekā 450 cilvēku pulcējās, lai svinētu šo sabatu.

Pēc sabatskolas Ģenerālkonferences viceprezidents Artūrs Štēle iedvesmoja draudzi ar svētrunu par Apustuļu darbu 12. nodaļu. Kad eņģelis veda Pēteri ārā no cietuma, milzīgās dzelzs durvis atvērās pašas no sevis. Taču vēlāk apustulim bija jāpieklauvē un jāgaida pie mazajām koka durvīm mājā, kurā draudze par viņu lūdza. Ja iesim vieni, paliksim pie mazajām koka durvīm.
 

Pats galvenais ir sekot Eņģelim. Tad pašas atvērsies lielākās durvis.

Mācītājs Štēle arī dalījās ļoti aizkustinošā stāstā par 3 mācītāju ģimenēm, kuras palika Bučā, Ukrainā, pat pēc tam, kad pilsēta jau bija pakļauta uzbrukumiem. Viņi glāba dzīvības, palīdzēja visur, kur vajadzēja un mācīja citiem lūgtdziedināšanas lūgšanu (kopš konflikta izcelšanās Ukrainā ir kristīti vairāk nekā 670 cilvēku). Ja mums ir Jēzus, Alfa un Omega, mums nevajadzētu baidīties pat no Deltas un Omikrona!

Šis īpašais sabats sniedza brīnišķīgu iespēju uzzināt vairāk par dažādu draudžu vadītāju darbu un pienākumiem no Ģenerālkonferences un EUD. Bulgārijas adventisti juta, ka viņi patiešām pieder pie skaistas vispasaules ticīgo ģimenes.

Pašreizējais Ģenerālkonferences viceprezidents Artūrs Štēle kopā ar bijušo ĢK viceprezidentu Louelu Kūperu, Timu Aka, ĢK investīciju direktoru un mantizņa palīgu, Klodu Ričli, Ģenerālkonferences sekretāra palīgu, Ganonu Diopu, Sabiedrisko lietu un reliģiskās brīvības direktoru un ĢK juristu Karniku Doukmetzianu piedalījās karstās diskusijās, taču viņi spēja atbildēt uz zinātkārās publikas jautājumiem. Mācītājs Štēle pastāstīja tikai par daļu no saviem ĢK viceprezidenta pienākumiem, taču pat ar šo daļu bija pietiekami, lai atstātu iespaidu uz bulgāru ticīgajiem.
 

"Dieva darbā nepastāv aiziešana pensijā," secināja pensionētais GC viceprezidents.

"Mēs visi esam Dieva un Viņa draudzes pārstāvji uz Zemes, un mums jābūt labiem Viņa Valstības vēstniekiem." apliecināja Ganonu Diops.

Šogad gada noslēguma sanāksme notika Plovdivas pilsētā – Eiropas vecākajā joprojām apdzīvotajā pilsētā. Senā vēsture kopā ar tagadnes un nākotnes evaņģelizācijas iespējām rada īpašu ticību, iedvesmu un vēlmi iet uz priekšu –  uz ceļiem!