Sēru vēsts no Valmieras

10. decembris, 2022

7. decembra vakarā Latvijas adventistu saimi pāršalca skumja un teju neticama ziņa – augšāmcelšanās cerībā aizmidzis brālis Ziedonis Geide. Mēs pazinām viņu kā dzīvespriecīgu, smaidīgu, gaišu cilvēku, kura bass tik brīnišķīgi papildināja Valmieras vīru kvarteta skanējumu.

Šāda piepeša ziņa skaudri atgādina par cilvēka dzīvības trauslumu, tomēr nāvei, šim ienaidniekam, nepieder pēdējais vārds, tas pieder mūsu Kungam. “Taču es zinu, ka mans Pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā Viņš celsies pār pīšļiem, un pēc tam [..] es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām, es Viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis Viņu redzēs un ne jau kā svešinieku un pretinieku, Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies!” (Īj. 19:25–27)

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Ziedoņa Geides sievai Ilzei, dēliem Robertam un Edgaram, visai kuplajai radu saimei, kā arī draugiem, brāļiem un māsām Valmieras draudzē! Paliekam paļāvībā, ka tās nav ardievas, bet tikai šķiršanās uz laiku, līdz atkal tiksimies tai brīnišķīgajā dienā, kad atgriezīsies mūsu Pestītājs.

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienība