1.augusta video sveiciens - Miks Možeiko

1. augusts, 2023

VIDEO

 

BĪBELES TEKSTS 

/1.Laiku 12:32/
"un no Isašara dēliem tādi, kuriem gudrība zināt, kas Israēlam katrā laikā darāms; viņu vadoņi bija divi simti vīru, un viņu pavēlēm bija pakļauti visi viņu brāļi.”
 

JAUTĀJUMS PĀRDOMĀM

Cik nopietni ikdienā mēs gremdējamies gudrības Avotā, no kura ir iegūstama sapratne, kas Latvijas "Israēla" draudzei darāms laikos, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas /Daniēla 12:1/?
 

LŪGŠANU IEDVESMA

  1. Gatavojoties kongresam un jaunajam darba posmam, lūgsim pēc Isašara dēliem un Jošafātiem, kuri izšķirošajos laikos spētu nostāties un sacīt: "Klausiet mani, Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotāji! Ticiet Tam Kungam, savam Dievam, - un jūs būsit nodrošināti! Ticiet Viņa praviešiem, tad jūs uzvarēsit!" /2.Laiku 20:20/
  2. Lūgsim par kongresa sagatavošanas komandu, lai tā pagūtu savlaicīgi un vislabākajā veidā atrisināt vajadzīgos jautājumus. 
  3. Lūgsim, lai Dievs izlej savu mīlestību caur Svēto Garu, ka mēs stipri turētos pie Bībeles kā pie ticības pamata un dzīves mērauklas. Kungs, palīdzi mums nošķirt laiku, lai lasītu un pārdomātu to ik dienas!