Dziesmu grāmatas stāsti #2

4. augusts, 2023 | Mūzikas kalpošanas nodaļa

Gaidot jaunās adventistu dziesmu grāmatas atklāšanas svētkus 26. augustā, turpinām iepazīties ar tiem cilvēkiem, kas soli pa solim ir palīdzējuši sapni par jaunu grāmatu pārvērst realitātē. Un viens no jaunās dziesmu grāmatas tapšanas posmiem bija dziesmu atdzejošana, kur lielu ieguldījumu no savas puses ir devusi Vizma Driķe. Uzzini par to vairāk mūsu sarunā ar viņu!

Vizma, Tu esi pielikusi savu roku pie ievērojama skaita dziesmu jaunajā dziesmu grāmatā - 143 no vairāk nekā 500 iekļautajām dziesmām ir Tevis atdzejotas, un 14 dziesmām Tu esi veidojusi oriģināltekstus. Pastāsti, kad Tavās rokās nonāca kāda komitejas izvēlēta dziesma, kā notika atdzejošanas process? 

Tas bija pirms vairākiem gadiem mūziķu sanāksmē, mēs runājām, ka vajadzētu jaunu dziesmu grāmatu veidot. Pēc tam daži satikāmies, lai pārskatītu himnāli un nošu grāmatas. Tad izvēlētās dziesmas Edija [Subatoviča] nosūtīja atdzejošanai. Tekstu veidošanā aizraujošs ir tas, ka nekad nevar zināt, kas beigās sanāks. Vispirms ir jāpārtulko. Man vissarežģītākos teikumus no angļu valodas palīdzēja vīrs un dēls tulkot. Pēc tam ir jāiedziļinās melodijā un tekstā, lai būtu viss pēc iespējas tuvāk oriģinālam. Ar melodijas ritmu ir jāsaskaņo vārdi, lai būtu pareizi uzsvari. Dažreiz ņēmu tos nošu materiālus līdzi, kaut kur ceļojot. Tad es tos ņēmu pie jūras, kalniem, mežos, un arī pati tiku garīgi stiprināta, šo darbu darot. Tad pēc kāda laika mūziķu komandas izvēlētās dziesmas sāka sūtīt Jana [Janišauska]. Bija lielāks darba apjoms no dažādām valodām. Katrs darīja, ko varēja un saprata.
 

Atdzejošanas procesā ir tā, ka tad, kad liekas, ka darbs jau ir pabeigts, tad vēl otrā un trešā dienā ir kaut kas jāpalabo.

Arī vīrs man deva daudz vērtīgus padomus, gan teoloģiski, lai būtu pēc Svētiem Rakstiem pareizi, gan arī kādu vārdu veiksmīgāk atrast. 

Tu pirms tam ieminējies, ka Tavs talants ir savā ziņā mantojums no Taviem radiniekiem. Vai vari pastāstīt, kā Tavi priekšteči bija saistīti ar mūziku?

Tas nāk no vecmāmiņas un vectētiņa puses. Vectētiņš bija liels mūziķis toreiz ciemā, pirmais vijolnieks un gudrs, izglītots cilvēks. No tēva puses vecmāmiņa bija muzikāla. Un no mammas puses vecmāmiņa ļoti daudz dzeju veidoja. Viņai ir daudz garīgās dzejas. Es domāju, ka man tā ir gan Dieva dāvana, gan arī kaut kas pa gēniem aizgāja. 

Cik ilgu laiku Tev tas vidēji prasa - atdzejot dziesmu?

Tas ir skatoties no dziesmas sarežģītības. Ir tādas, kas ir ārkārtīgi sarežģītas, citas - vienkāršas. Ar vienkāršām tas ir uzreiz, kādā pusstundā. Ja ir sarežģīta, tad es pielūdzu, lai Dievs dod domas veidoties, un citreiz otrajā vai pat trešajā dienā viss rodas. Bet tad tas ir īpaši sarežģīts gadījums. 

Kādā sarunā ar Tevi reiz tika pārrunāts, ka dziesmu teksti top atbilstoši laikmetam. Piemēram, tās dziesmas, kas ir tagad, atšķiras no dziesmām deviņdesmitajos gados, kad tapa “Jaunās kokļu skaņas”. Lūdzu, pastāsti, cik ļoti lielā mērā laikmeta aktualitātes ietekmē tekstu rašanos!

Veidot tekstus draudzes dziesmām ir liela atbildība, jo darbs paliek uz daudz gadiem. Un cilvēku prātus ietekmē dziesmu vārdi, ļoti ietekmē. Tas jādara īpaši uzmanīgi, lūdzot gudrību no Dieva. Nemainīga vērtība jau ir senajām, iemīļotajām dziesmām, tādēļ ir jābūt dažādībai dziesmu grāmatā.
 

Valodas stils ir mazliet mainījies, arī cilvēku gaume un izpratne. Mums ir jāseko līdzi laikam, lai cilvēki, kas ienāk pa dievnama durvīm vai klausās internetā, tiktu uzrunāti arī ar kopīgo dziesmu vārdiem.

Tiem ir jābūt mūsdienām saprotamā valodā. 

Jaunajā dziesmu grāmatā ir vairākas Tevis radītas dziesmas. Vai vieglāk ir atdzejot vai radīt pilnīgi jaunas dziesmas?

Vieglāk veidot oriģināltekstu, jo doma var brīvi veidoties. Ar angļu valodu mēdz būt tā, ka daudzreiz vārdam ir viena zilbe angliski, bet latviski trīs vai vairāk zilbes. Un ir grūti pateikt domu, jo, lai kā censtos, tas teksts paliek pilnībā neievietojams dziesmā, jo vienkārši pietrūkst nošu. Tad aizraujošais angļu teksts negribot pārvēršas par blāvu atblāzmu latviski. 

Kā Tu tiec galā ar tik izaicinošiem tekstiem?

Es cenšos pašu, pašu svarīgāko atlasīt no dziesmas. Viens tāds niķis ir, ka var vārdus kaut kā savienot kopā, ja doma ir plašāk izteikta. 

Kura no visām dziesmām jaunajā dziesmu grāmatā ir Tev tuvākā?

Tas ir grūts jautājums. Man viņas visas patīk. Grūti atbildēt, jo katrai dziesmai ir kaut kas savs.

Bet jebkurā gadījumā, lai ko darītu, ir jālūdz gudrība un veiksme no Dieva, jo tikai ar Viņa palīdzību var izveidot labus, iedvesmojošus vārdus dziesmai.


Pašam sanāk tukši un nekas nesanāk. Bet atdzejot dziesmas - tas ir vienkārši tā kā svētki, man tas ārkārtīgi patīk!
 

Pievienojies jaunās dziesmu grāmatas atklāšanas svētkiem, kas notiks 26. augustā, plkst. 18.00, Baznīcas ielā 12a, Rīgā!Interviju sagatavoja Liene Cirvele.