Varenas svētību straumes

23. janvāris, 2017 | Elīza Gaidule

Varenas svētību straumes​ piedzīvoja māsas no visas Latvijas tiekoties 15. janvārī Rīgā, Baznīcas ielā 12a.
 
Skaists ziemas rīts. Viss apsnidzis balts. Ceļi nedaudz slideni, taču tas nebija par šķērsli, lai māsas gandrīz no visām Latvijas draudzēm pirmo reizi šajā gadā pulcētos uz Sieviešu kalpošanas nodaļas rīkotu pasākumu Rīgā, Baznīcas ielā 12a. Par šo pasākumu Dieva troņa priekšā tika nestas neskaitāmas lūgšanas, katra programmas sadaļa rūpīgi pārdomāta un izlūgta no Dieva.
 
Pasākumā kopumā bija ļoti kupls skaits sieviešu un īsi pirms viss sākās, zālē bija jūtams saviļņojums – atkal satikšanās, sarunas, izskanēja arī pa kādai liecībai – kā Dievs vadījis un sargājis ceļā uz šo vietu!
 
„Mana dzīves saule, ir mans Glābējs – Jēzus...” ar šādiem Junitas un Edijas priekšnesuma dziesmas vārdiem, sākoties programmai, tika izteikta slava Dievam. Pēc tam arī mūsu sirdis un balsis atvērās kopīgām dziesmām no Jaunajām kokļu skaņām, kas reizē bija gan kā pateicība, gan arī kā lūgšana – lai Dievs nāk ar savu Svēto Garu šodien mūsu vidū, apgaismo mūsu prātu un izlej pār mums varenas svētību straumes.
 
Kad pēc kopējās dziedāšanas Sigita Pešele uzsāka līdzdalīt svētrunu par Eņģeļu kalpošanu, sirds pateicās Dievam par acumirklī uzklausītu lūgšanu, jo varenas svētību straumes jau bija sākušas plūst uz katru māsas sirdi, kas atradās zālē.
 
Svētrunas sākumā tika lasītas vairākas rakstu vietas (Ps.57:3-4; Ps.91:11; Ebr.1:14; Atkl.22:8-9), kas atklāj, ka eņģeļi ir Dieva sūtīti kalpi un palīgi tiem, kam jāmanto glābšana. Pēc būtības Dievs ir nodrošinājis trīskāršu garantiju, palīdzību un atbalstu cilvēkiem, kuri vēlas iet šauro ceļu uz Mūžību, proti: Jēzus upuris un pašreizējā aizlūgšanu kalpošana Debesu Svētnīcā + Svētā Gara darbs, aizlūdzot par mums un atgādinot Dieva Vārdu + Dieva sūtītu eņģeļu kalpošana.


 
Eņģeļu darbs ir cieši saistīts pie globālā glābšanas plāna no sākuma līdz galam, nekas glābšanas plānā netiek darīts bez eņģeļiem: Dievs sūta eņģeli pie Cakarijas, kad tas izpilda svētus priestera pienākumus, lai paziņotu par Jāni Kristītāju, kas sagatavos ceļu Jēzum (Lk.1:8-13,19); Dievs sūta eņģeli pie Marijas (Lk.1:26-33,38); eņģeļi paziņo Glābēja piedzimšanu, stiprina Jēzu Ģetzemanē un ir klāt pie Jēzus augšāmcelšanās (Lk.2:9-11, Lk.22:43, Jņ.20:12); tiesas dienā eņģeļi ir pļāvēji, kas atšķirs ļaunos no taisnajiem, sakrās izredzētos, kā arī eņģeļi tur 4 vējus, apzīmogos Dieva kalpus un, kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā, tad visi eņģeļi nāks līdz ar Viņu (Mt.13:39,41,49, Mt.24:30-31, Atkl.7:1-3, Mt.25:31-34); Jēzus apliecinās izglābto vārdus Tēva un eņģeļu priekšā (Atkl.3:5). Cik stiprs ir viens eņģelis? – tieši tik stiprs, lai pietiktu tikai ar vienu eņģeli un sātans tiktu satverts un sasiets uz tūkstoš gadiem, kad Dievs to pavēlēs (Atkl.20:1-2).
 
Eņģeļi kalpo arī individuāliem cilvēkiem. Tikai daži spilgtākie piemēri, pie kā Dievs sūta eņģeļus: pie tiem, kas Viņu bīstas (Ps.34:8); pie tiem, kas vēlas mantot glābšanu (Ebr.1:14); pie tiem, kas iet uzdevumā, kas ir saskanīgs ar Dieva principiem un lūdz Dieva vadību (1.Moz.24:40); pie katra bērna ir eņģelis, tāpēc, ka viņš ir bērns (MT.18:10); pie tiem, kas izsūdz grēkus (Dan.9:17,20,21); pie tiem, kam nevainīgiem dara pāri dēļ uzticības Dievam, kas cīnās pret grēku un izvēlas paklausīt Dieva vārdam arī tad, kad draud briesmas (Dan.6:22).
 
Tā ir skaista patiesība, ka eņģeļi ir dzīvas būtnes, apbruņoti ar debesu spēku un gudrību kalpo Dievam un cilvēkiem. Kā mēs varam zināt, ka eņģeļu kalpošana nav palikusi tikai Bībeles laikos un Bībeles vākos? Atbilde ir vienkārša: glābšanas darbs vēl nav noslēdzies! Svētais Gars caur Sigitu sniedza aicinājumu un iedrošinājumu – kad uz šaurā ceļa ir grūti, spēki mazinās, ir kārdinājumi šaubīties, varbūt pat padoties, kad liekas, ka atbildes uz lūgšanām nāk pārāk ilgi, tad pacel acis uz zvaigznēm, skaties pāri un skaties augstāk, lūdz Dievam iespēju gara acīm saskatīt cilvēciski neredzamo, saskatīt Jēzu Debesu Svētnīcā, mīlestībā aizlūdzam par tevi, apzināties Svētā Gara Kluso balsi vienmēr gatavu būt pie tevis, saskatīt Dieva rūpes, izsūtot eņģeļus tevi sargāt un kalpot tev, lai tu paliktu uz šaurā ceļa un Mūžības rīta dēļ izturētu („Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs Esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā!“ (Jņ.15:9) un „..turiet drošu prātu, Es pasauli Esmu uzvarējis!” (Jņ.16:33).
 
Tūlītēju apstiprinājumu tam, ka eņģeļi darbojas arī mūsdienās un mūsu dzīvēs, varēja dzirdēt klausoties liecībās. Šoreiz savā misijas pieredzē dalījās vairākas māsas, kā, piemēram, Renāte no Priekules, Aina Zariņa no Cēsīm, kā arī Naģežda Kociņa no Cēsu draudzes.
 
Naģežda Kociņa (Cēsu draudze): „Mateja ev. 26:36 „Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis.” Dzīvē mēdz notikt tā, kā mēs pat iedomāties nevaram.. mēs varam nonākt tādās vietās, kur labprātīgi nekad neatrastos. Pēc kāzām pārcēlos uz dzīvi Latvijā. Vēl pēc pāris gadiem, kad nedaudz biju apguvusi Latviešu valodu, man piedāvāja darbu Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem jeb kolonijā. Kad pirmo reizi aiz manis tika aizvērtas vairākas dzelzs durvis – sajūtas bija dažādas.., taču zēni mani diezgan draudzīgi pieņēma un nekad nepārmeta, ka nezinu pietiekami labi Latviešu valodu, mēs sarunājāmies kā mācējām un lieliski sapratāmies. Strādājot kolonijā gan toreiz, gan arī šobrīd mācu zēniem mūziku, kas ir arī mana profesija – Dievs visu šo gadu laikā ir brīnišķīgi svētījis manu darbu un es ar apbrīnu varu raudzīties uz zēniem, kas piedzīvo pārmaiņas savās dzīves, jo arī viņiem ir ilgas pēc normālas dzīves – pēc mīlestības, pēc vecākiem un ģimenes. Darbs kolonijā nav vienkārši darbs, tā ir apziņa, ka Dievs dod iespēju kāda dzīvē mazināt sāpes, padarīt to kaut nedaudz labāku un vērtīgāku. Paldies par iespēju līdzdalīt savas dzīves liecību Sieviešu kalpošanas pasākumā! Paldies Dievam par iespēju mums visām būt kopā un baudīt, un redzēt – cik labs ir Dievs un cik dažādi Viņš vada mūsu dzīves!”
 
Emocionāli un neaizmirstami brīži bija, kad klausījāmies Ināras Seņkānes dzeju. Interesanti, ka vienai māsai no Rūjienas draudzes, Dievs liek melodiju sirdī, un tā rodas šīm dzejām arī dziesmas. Liela pateicība mīļām māsām no Rūjienas par silto un neaizmirstamo sniegumu.
 
Programmas ietvaros netika aizmirsts arī par kopīgām lūgšanām – šoreiz tās tika organizētas „Desmit lūgšanu dienas” ietvaros un pateicība Dievam par visām svētību straumēm, kuras tika saņemtas gan individuāli, gan arī kopā!
 
Pēc sadraudzības mielasta notika dalīšanās grupās, lai mazākā sastāvā katra no māsām varētu tikt iepazīstināta ar mazo grupu materiāliem. Pavisam kopā tika prezentēti un izskatīti trīs materiāli: Bībeles sievietes un es; Sievietes iepazīst Jēzu un Sievietes personīgā izaugsme.
 
Pasākumam noslēdzoties varēja novērot, ka Dievs bija darījis vairāk kā spējām lūgt vai iedomāties. Sākuma kopīgās dziesmas „Varenas svētību straumes” piedziedājuma vārdi „Varenas straumes, Straumes mums apsolītās, Tevi mēs zemīgi lūdzam, Sūti, Kungs, sūti mums tās”, kas bija arī manas sirds ilgas un lūgšana, tika atbildēta vistiešākajā un pilnīgākajā mērā. Paldies Tev, Mūžīgais Dievs, ka varam piedzīvot Tavu klātbūtni tik uzskatāmā un nepārprotamā veidā un ka Tu esi labprātīgs svētīt daudz vairāk kā spējam saņemt!
 
Pateicība ikvienai māsai, kas piedalījās, kas dziedāja, kas runāja, vadīja, organizēja, ēst gatavoja un arī Mārītei Lipskai, kas neskatoties uz īpašo pārbaudījumu laiku ģimenes dzīvē, turpina būt par instrumentu Dieva rokās, lai Sieviešu kalpošanas nodaļas darbs Latvijā varētu tikt virzīts uz priekšu.
 
Dažu māsu pārdomas pēc pasākuma:
 
Sigita Pešele (Rīgas 7.draudze): „Sēdēju, klausījos liecības un visu laiku domāju, kādi Latvijā Dievam ir dārgumi, sievietes, kas savu brīvo laiku velta, vadot regulāras Bībeles izpētes nodarbības sabiedrībā, mācot cilvēkiem pašiem meklēt Rakstos, domāt, analizēt, pielietot ikdienā Dieva Vārdu un dara to, sadarbojoties ar Svēto Garu, bez īpašas teoloģiskas izglītības, vienkārši Dieva mīlestības un spēka vadītas. Citas ar prieku, enerģiju un brīnumainiem rezultātiem māca bāreņiem – pusaudžiem bez muzikālām zināšanām spēlēt Ludviga van Bēthovena "Elīzai", ar klasisko mūziku uzrunājot viņu sirdis. Citas raksta garīgu dzeju, kurai mūziku komponē māsa, kas pati nedzird. Sēdēju un redzēju Jēzus īpašības – prieku, izturību, mīlestību, enerģiju, labestību, uzupurēšanos, pazemību, gudrību, drosmi, vienkāršību, garīgu spēku, vienotu Garu. Es aizbraucu mājās ļoti stiprināta, redzot šo vienotību Garā, un domāju, cik žēl, ka es tik maz pazīstu savas māsas Kristū Latvijā.”
 
Aina Zariņa (Cēsu draudze): „Sieviešu kalpošanas nodaļas organizētajā pasākumā Junitas un Edijas dziedātās dziesmas jau no paša sākuma iedvesmoja, lai ar vislielāko uzmanību sekotu ikkatram runātāju vārdam. Ceru, ka ikvienai dalībniecei dziļas pārdomas izraisīja Sigitas Pešeles uzruna par Eņģeļu kalpošanu. Mūsu Zeme plašajā Universā ir kā mazs punktiņš, bet uz šo nelielo punktiņu tiek sūtīti spēcīgi eņģeļi, kuri kalpo mums – cilvēkiem. Tas ir tik iedrošinoši! Paldies Sigitai par stāstīto. Viss pasākumā piedzīvotais liecināja, ka mēs ne tikai savstarpēji viena otrai esam ļoti vajadzīgas, bet arī grupiņās, ikvienai iesaistoties pārrunās, vēl noteiktāk nostiprinājās pārliecība par to, kādam bagātam Dievam mēs kalpojam, un tas dod uzdevumu – saņemto sniegt tālāk. Paldies vadītājām par svētīgo dienu!”
 
Renāte Spirģe (Priekules draudze): „Manai ģimenei Jaunais gads neiesākās uz priecīgas nots, bet Dievs visu redz un neatstāj savus bērnus ne mirkli novārtā. Šajā sanāksmē Dieva gars caur māsām Kristū ar savām dzīvajām liecībām cēla manu garu un deva degsmi sirdī nepadoties. Jēzus darbs, ko viņš bija iesācis pirms 2000 gadiem vēl jo projām notiek. Tam par apliecinājumu bija katra māsa zālē, kura deva dzīvu liecību par Dieva darbu viņas dzīvē, un vēl bija tik daudz nepateikta, bet pēc viņu acīm bija redzams, ka ir vēl un vēl ko teikt. Paldies Dievam un paldies māsām, kuras organizēja šo pasākumu.”
 
Ināra Seņkāne (Rūjienas draudze): „No visas sirds pateicos Ilzei Latgalei par uzaicinājumu piedalīties Sieviešu kalpošanas nodaļas rīkotajā pasākumā. Patiešām izbaudīju jauku Debesu atmosfēru, jo pasākuma organizatori bija visu rūpīgi izplānojuši un pārdomājuši, lai dalībnieki justos gaidīti un iepriecināti. Ļoti uzrunāja Sigitas Pešeles svētruna pat Eņģeļu kalpošanu. Ne vienu vien reizi savā dzejā esmu pievērsusies šai tēmai, jo ir bijuši daudzi piedzīvojumi, kur eņģeļi ir reāli palīdzējuši izkļūt no smagām dzīves situācijām. Tas, ka eņģeļiem piemīt liels spēks, tam piekrītu visā pilnībā, jo, ja tā nebūtu, tad šobrīd nebūtu arī viens no maniem dēliem – eņģelis pacēla augšā mašīnas ratus, jo dēliņš bija izkritis no mašīnas un pakļuvis zem ratiem. Mājupceļā pēc pasākuma pārrunājām visu redzēto un dzirdēto, bijām ieguvušas daudz pozitīvas emocijas un gandarītas par padarīto. Gribētu novēlēt  Sieviešu kalpošanas nodaļai un arī mums katram – vairāk dosi, vairāk gūsi, vairāk pretī saņemsi, ja ar Mīlestību sēsi mazumiņu svētījot.”
 
Baiba Bērziņa (Madonas un Ērgļu draudzes): „Piedalīties 10 Lūgšanu dienās savās draudzēs ir ticību stiprinošs piedzīvojums, bet lūgt kopā šajā Sieviešu kalpošanas sanāksmē ar māsiņām gandrīz no visām Latvijas draudzēm, tas bija vēl kas vairāk! Lūdzām kopā visas un lūdzām pa mazākām grupiņām, lūdzām par vispasaules izvirzītajām lūgšanu vajadzībām un lūdzām par savas draudzes un personīgajām vajadzībām. Mēs jau lūdzam arī ikdienā..., mēs jau lasām Dieva Vārdu ikdienā.., mēs jau arī kalpojam ikdienā un liecinām ikdienā.., bet kā teikts 2. Laiku 25:9 "Tas Kungs spēj tev vairāk iedot nekā tikai šo (..)", Jņ. 1:50 "(..) Tu redzēsi lielākas lietas par šīm." Paldies, Dievs, ka jau šajā sanāksmē to varējām piedzīvot!”