Bērnu Veselības izstāžu organizēšanas seminārs

17. februāris, 2017 | Mārīte Lipska

12. februārī, Baznīcas ielā 12a, sapulcējās vienkopus draudzes locekļi no vairākām Latvijas vietām, lai uzzinātu, kā organizēt Bērnu Veselības izstādes. Šo pasākumu organizēja Veselības kalpošanas nodaļa sadarbībā ar Bērnu kalpošanas nodaļu.
 
Baiba Bērziņa līdzdalīja savu pieredzi Bērnu Veselības izstāžu organizēšanā. Viņa ir šīs idejas aizsācēja Latvijā un paguvusi noorganizēt aptuveni 20 izstādes dažādās vietās – skolās, bērnudārzos, pilsētas laukumos, draudzēs, nometnēs utt.
 
Plašākam ieskatam līdzdalīsim galvenās vadlīnijas un ieteikumus, kas izskanēja seminārā.
 
Kas ir Bērnu Veselības izstādes un kāpēc tās ir nepieciešamas?
 
Tās ir interaktīvs, izglītojošs projekts bērniem un viņu vecākiem par veselīgu dzīvesveidu.  Elena Vaita ir rakstījusi: „Mēs dzīvojam laikā, kad ikvienam draudzes loceklim jāveic medicīnas misionāra darbs.” (Counsels on Diet and Foods, 455.lpp.) Vēl viens viņas citāts: “Kad veselības darbs tiks pareizi veikts, tas būs kā ķīlis, kas sagatavos ceļu patiesībai, kas aizsniegs sirdi.” (Counsels on Health, p.434.)
 
Mūsdienu sabiedrībā ir pieaudzis bērnu saslimšanu gadījumu skaits ar tādām saslimšanām kā 2. tipa diabēts, audzējs, sirds asinsvadu saslimšanas, dermotoloģiskas saslimšanas, psihosomatiskas saslimšanas, alerģijas u.c. Un tas Latvijā pēdējo 15 gadu laikā medicīnas speciālistiem rada arvien lielākas bažas. Kā cēloņi tiek minēti palielināts ķermeņa svars, nepietiekoša fiziskā aktivitāte, neveselīgs uzturs, D vitamīna deficīts utt. Ņemot vērā šīs bažas, Septītās dienas Adventistu draudzes mediķi un veselīga dzīvesveida speciālisti ir izveidojuši Bērnu Veselības Izstādes koncepciju, lai arī ģimenēm ar bērniem atraktīvi un konstruktīvi atklātu galvenos veselības principus. Principi izstādē tiek atklāti informatīvā un inovatīvā veidā.


 
Kas tad notiek Bērnu Veselības izstādē?
 
Bērnu Veselības izstādē 8 stacijās ar interaktīvām metodēm tiek izskaidroti astoņi veselības pamatprincipi – uzturs, svaigs gaiss, saules gaisma, kustības, atpūta, atturība, ūdens un uzticība Dievam. Kā palīgs izstāžu organizēšanā drīzumā būs pieejama Rokasgrāmata. 
 
Bērnu Veselības izstāžu organizēšanas pieredzē dalījās arī Maija Šveca no Kuldīgas draudzes, kā arī Ginta Stūre, kas līdzdalīja savas mammas Gaidas Malaņinas pieredzi. Eva Debnere pastāstīja savu piedzīvojumu par to, kā radās iniciatīva veidot izstādi Jelgavas Pirmsskolas iestādē, kurā viņa strādā, kādu iepriecinājumu tas dāvāja un iedrošināja arī citus pamēģināt spert šādu soli.
 
Pēc gardajām un veselīgajām pusdienām, bija iespēja uzzināt, kas notiek katrā no stacijām un kādi uzskates līdzekļi, medicīnas preces un metodiskais aprīkojums ir nepieciešams, nodrošinot katras stacijas dzīvīgo, izzinošo un priecīgo darbošanos. Stacijas prezentēja: Mikus Mezītis, Liene Logina-Kurpniece, Ieva Briča, Laura Vendele, Gunta Muceniece, Ansis Roderts un Baiba Bērziņa.  Pateicība Dievam, ka mums ir tādi entuziasti, kas ir jau piedalījušies vairākās izstādēs un var nodot savu pieredzi citiem.


 
Kopsavilkumā varētu teikt, ka Bērnu Veselības izstāžu organizēšana ir svētīga kalpošana, kas paver dažādas iespējas palīdzēt cilvēkiem – dāvājot ģimenēm svarīgu informāciju par to, kā uzlabot veselību un dzīves kvalitāti, pašķirot iespēju darīt labu, neprasot atlīdzību, atklājot mīlestību un norādot uz “stipro pamatu - Jēzu”, kas vēlas atvieglot ikdienas nastas, kā arī dziedināt!
Dažas atsauksmes no semināra dalībniekiem:

Ginta Stūre, Rīgas 7. draudze: Biju priecīga, ka ir dota tāda iespēja apmeklēt Bērnu Veselības izstādes apmācības Rīgā. Uzskatu, ka šādas Bērnu Veselības izstādes ir kā tilts uz sabiedrību, kas mums paver jaunas iespējas iepazīties, sadraudzēties un uzzināt to cilvēku vajadzības, kuri vēl neko nezin par Jēzu. Tā ir iespēja šiem cilvēkiem parādīt, ka ir iespējams dzīvot arī citādāk.
 
Tā kā iepriekš biju kalpojusi vairākās Bērnu Veselības izstādēs, tad lielos vilcienos par to, kas notiek šādās izstādēs, man bija skaidrs. Taču biju priecīga uzzināt, ar kādiem izaicinājumiem sastopas citi, kas rīko šādas izstādes. Biju patiesi priecīga dzirdēt Baibas Bērziņas liecības, kā biedrība "Latvijas Veselības Misija" organizē šīs izstādes. Viņa teica, ka viņi ir vienā komandā ar Dievu, un ka viņi zina, ka Dievam patiesi var uzticēties, un ka Viņš šos bērnus ļoti mīl. Ar lūgšanu palīdzību tiek pārvarēti visdažādākie šķēršļi. Slava Dievam, ka arī mūsu mazajā Latvijā ir tādi – patiesi kristieši, caur kuriem gaisma, kas plūst no Dieva, apgaismo un sasilda cilvēku sirdis!
 
Mārtiņš Grauba, Ogres draudze: Šī pasākuma apmeklēšana man bija ļoti noderīga, jo jau kādu laiku mūsu Ogres draudzes veselības kalpošanas plānos ir Veselības izstāde. Jāatzīst, ka neesmu pietiekami aktīvs un komunikabls cilvēks, un nav pieredze šādu pasākumu veidošanā, esmu dažas reizes piedalījies pieaugušo Veselības izstādē, kalpojot “gaisa” stendā. Baibas Bērziņas un citu runātāju pieredze un liecības bija ļoti iedrošinošas, ir jāsaņemas un jāsāk. Līdz šim prātā tikai stāv dažādi šķēršļi, telpu jautājums u.tml. Tomēr visām lietām ir risinājumi. Baiba atgādināja, ka pirmais solis ir nest šos plānus draudzes priekšā lūgšanās, lai vajadzīgās durvis atvērtos. Lūgšanu ķēde pasākuma laikā ir kā atslēga uz izdošanos. Pat laikapstākļus Dievs nokārto, ja izstāde notiek dabā! Paldies par šīm apmācībām, liecībām un iedrošinājumu, lūgsim Dievu un rīkosimies!

Mārīte Lipska
LDS Bērnu kalpošanas nodaļas vadītāja