Apmācības sievietēm

22. februāris, 2017 | Mārīte Lipska

19. februārī, Rīgā, Baznīcas ielā 12a, pulcējās sievietes uz kārtējām Ģenerālkonferences sertificētās sieviešu kalpošanas programmas apmācībām, kas notiek jau vairākus gadus. Šajā reizē mēs noslēdzām trešo līmeni un novembrī uzsāksim pēdējo – ceturto līmeni. Šos seminārus regulāri apmeklē ap 40 sievietēm, bet katru reizi ierodas arī kādas sievietes, kas iepriekš nav bijušas. Seminārus vada Transeiropas divīzijas Sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāja Klāra Sančesa-Šūte. Nākamais šāda tipa seminārs būs 5. novembrī. Ja kādas sievietes vēl vēlēsies pievienoties, to droši varēs darīt.

 Apmeklējot šos seminārus, daudzas sievietes ir guvušas jaunu iedvesmu un spēku turpmākai kalpošanai. Lūk, dažu sieviešu pārdomas par iegūto no semināriem.

“Iepazīstoties ar paredzēto apmācību kursu, biju pārsteigta, cik plašs ir apgūstamo tematu loks. Šeit uzzināju vairākas lietas, par kurām vispār nebiju iedomājusies, ka tā ir Sieviešu kalpošanas joma. Ar interesi braucu uz katru semināru, bet, prom dodoties, prātā nāk Jēzus vārdi: ''Ej mājās, stāsti savējiem..."' – to, ko esi no jauna apguvusi.

Tā ir lieliska gan teorētiski, gan praktiski izglītojoša programma ne tikai draudzes sievietēm, bet arī vīriem.”

“Praktiski viss mani uzrunā, kas notiek šajos semināros. Pēc pēdējās reizes mani uzrunāja Bībeles pants no Sal.pam.25:11, ka mūsu vārdiem ir jābūt kā zelta āboliem sudraba traukos. Tas liek pārdomāt, kā es runāju ar saviem līdzcilvēkiem, vai nesāpinu, neievainoju.”
 
“Apmeklējot seminārus es iegūstu jaunas zināšanas par attiecīgo tēmu, iespēja satikt sievietes no visām Latvijas draudzēm, pārrunāt dažādas situācijas draudzē, dalīties ar padomu, pieredzi, saprast, kas jāpilnveido pašu draudzē. Ļoti vērtēju arī iespēju satikties ar māsām un pabūt sadraudzībā.”


 
“Esmu apguvusi daudz prasmju, kas man palīdz saskarsmē ar apkārtējām sievietēm. Paaugstinoties manam zināšanu līmenim, es varu labāk veikt man uzticētos pienākumus un būt noderīgāka. Pēc semināru nodarbībām, esmu kļuvusi daudz atvērtāka, un spēju labāk izprast kalpošanas nozīmi un specifiku. Esmu ļoti pateicīga par gūtajām zināšanām un stiprinājumu.”

“Seminārus uzskatu kā ļoti vērtīgus gan personīgajai izaugsmei, gan kā kalpošanas iemaņu un prasmju izaugsmei. Esmu ļoti pateicīga par šādu iespēju mācīties un ar nepacietību gaidu novembri, kad turpināsim apgūt apmācību ceturto līmeni.”
 
Mārīte Lipska
LDS Sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāja