Iedvesmoti no Rumānijas, draudžu vadītāji vēlas izvērst TMI evaņģelizāciju visā Eiropā

27. februāris, 2017 | Adventist Mission

Attēlā. Skats no Invingatori Septītās dienas adventistu draudzes, kur sludināja Hope Channel prezidents Dereks Morris, Bukareste, Rumānija. (Derek Morris / Twitter)


“Tas būs lielas lietas sākums,” saka Intereiropas divīzijas prezidents Mario Brito

Septītās dienas adventistu vadītāja saka, ka pašlaik notiekošie evaņģelizācijas pasākumi Rumānijā pārspēj visu, kas bija sagaidāms, un tie tiks pārcelti arī uz citām Eiropas daļām.

Intereiropas divīzijas teritorija stiepjas no Spānijas līdz Rumānijai. Šīs divīzijas prezidents Mario Brito pauž prieku par pirmā viļņa evaņģelizācijas sapulcēm nedēļas nogalē, kuras ir notikušais vairāk nekā 1300 vietās Rumānijā.

„Šeit mēs varam pārbaudīt evaņģelizāciju”, saka Brito. „Tas ir kā mēdz sacīt par braukšanu Itālijas dienvidos. Ja tu proti braukt šeit, tad tu pratīsi braukt arī visur citur.”

Šo pašu principu var pielietot arī Rumānijai, kurā ir augsti sekularizēta sabiedrība kā tas ir pārsvarā Eiropā, saka Brito, kurš vada evaņģelizācijas sanāksmes Rumānijā. Sanāksmes vada arī citi Intereiropas divīzijas vadītāji, kā izpildsekretārs Barna Magjarosi un mantzinis Norberts Cens.

„Man ir dziļa pārliecība, ka šīs pūles, kuras mēs te pieliekam, var tikt piemērotas arī uz citām mūsu divīzijas kultūrām,” saka Brito, uzrunājot sanākušos Rumānijas un vispasaules draudzes vadītājus, kad evaņģelizācijas pasākumi Rumānijā tikai iesākās. „Šis būs lielas lietas iesākums.”

Evaņģelizācijas pasākumi februārī un martā notiks vairāk nekā 4300 vietās astoņās valstīs Austrumeiropā un bijušajā PSRS pilnīgi visu draudzes locekļu iesaistīšanas (TMI) ietvaros, kas ir vispasaules draudzes iniciatīva, kas iedrošina ikvienu draudzes locekli rast veidus, kā apliecināt Jēzu savā sabiedrībā. Evaņģelizācijas sanāksmes ir iepriekšējo mēnešu lūgšanu, kulinārijas klašu, veselības semināru, literatūras izplatīšanas un citu sagatavošanās darbu kulminācija.

„Šī pieredze pilnībā ir mainījusi mūsu draudzes locekļu dzīves,” saka Eiroāzijas divīzijas prezidents Mihails Kaminskijs, kurš organizē simtiem sapulču Armēnijā, Gruzijā, Moldovā, Krievijā un Ukrainā. „Tagad mācītāji centīsies meklēt veidus, kā paplašināt savas sabiedrības aizsniegšanu un sagādās jaunas programmas, kuras draudzes locekļu talantus liks lietā.”

Draudžu vadītāji saka, ka informācija par sapulču apmeklētāju skaitu un pieprasītajām kristībām visās astoņās valstīs tiks darīta zināma jau tuvākajās dienās. Pirmās lielākās kristības notiks jūnijā.

„Es nezinu, cik daudz cilvēku pieteiksies kristībām: viens vai divi, pieci vai septiņi, 15 vai 22, 30 vai 41, 53 vai vairāk,” saka Rumānijas ūnijas prezidents Ștefan Tomoiagă. „Taču es zinu, ka ikviena dvēsele ir tik vērtīga, ka Tēvs ir apmierināts par samaksāto cenu. Ja tikai viena iznāks priekšā, arī tā ir šīs cenas vērta.”
 
Tūkstoš kristību

Prognozes norāda, ka tikai Rumānijā vien būs tūkstotis kristību.

Dveins Makejs pārrauga TMI programmu vispasaules draudzē. Viņš sacīja, ka svētdien viens no Rumānijas konferences prezidentiem satraukts viņam sacīja, ka viņa draudžu savienībā katru gadu tiek kristīti 150-200 cilvēki, bet šogad viņi kristīs 1000.

„Mēs neticējām, ka tas var notikt,” šis konferences prezidents sacīja Makejam. „Mēs tagad redzam atmodu Rumānijā, kāda nav bijusi kopš 1990. gadiem.”

Rumānijā ir aptuveni 65000 draudzes locekļu. Tas ir lielākais draudzes locekļu skaits vienā Eiropas valstī.

Adventistu Draudzes prezidents Teds Vilsons saka, ka panākumu atslēga ir Svētais Gars, kurš vienotā veidā darbojas caur ierindas locekļiem un mācītājiem. Teds Vilsons sludina Floresti pilsētā netālu no Rumānijas galvaspilsētas Bukarestes.

„Mēs saredzam Dieva Garu darbojamies zīmīgā kārtā”, saka Vilsons, kura sanāksmēs jau 55 personas ir prasījušas kristības.

„Draudzes locekļi aizvien vairāk iesaistās un ir sajūsmināti, redzot tik daudz cilvēku nākam pie krusta pakājes un lūdzot pēc kristībām.”

Viņš sacīja, ka ir satraukts dzirdot, ka Intereiropas divīzija plāno paplašināt iniciatīvu ārpus Rumānijas.

„Mana personiskā cerība, ka Rumānija un citas vietas, kuras ir iesaistītas TMI evaņģelizācijas darbībā kļūs par katalizatoru visiem pārējiem Eiropas Septītās dienas adventistiem sacīt: ziniet, mēs to varam izdarīt arī mūsu valstī,” saka Vilsons. „Droši vien, ka ir nepieciešama zināma pielāgošanās, bet tas ir vienkārši tas, ko ikviens var darīt Jēzus labā, lai izplatītu brīnišķīgo adventes vēsti ļoti aktīvā veidā.”

Rumānijā draudzes locekļu un dažādo draudzes struktūru iesaistīšanās ir paveikušas lielu darbu, saka Makejs.

Adventistu Vispasaules Radio (AWR), piemēram, pārraidīja sapulču ierakstus vietējos radiotīklos, piesaistot cilvēkus adventistu draudzēm, lai tie uzzinātu vairāk, saka Makejs, kurš nesen ir nozīmēts par AWR prezidentu.

„Mēs esam dzirdējuši par autobusa šoferiem, kuri bija ieslēguši AWR savos autobusos un rezultātā daudzi pasažieri nāca uz mūsu sanāksmēm un lūdza kristības,” saka Makejs.
 
Es apskāvu ikvienu

Viesi evaņģēlisti – gan mācītāji, gan ierindas locekļi – runā par sanāksmēm ar entuziasmu.

„Mana sirds plūst pāri,” saka Ģenerālkonferences darbiniece Džīna Vālena pēc tam, kad 41 pusaudži atsaucās uz kristību aicinājumu Bukarestes adventistu teoloģijas institūtā, kur mācās aptuveni 400 audzēkņu.

„Es apskāvu ikvienu,” sacīja Vālena savā e-pastā, kuru nosūtīja 130 Ģenerālkonferences darbiniekiem, kuri sludina Rumānijā.

Seši apcietinātie Rumānijas cietumā prasīja kristības sanāksmēs, kuras vadīja Bruss Perišs, kas ir pensionējies cietuma darbinieks no ASV Kalifornijas štata. Viņš sacīja, ka sanāksmes katru vakaru apmeklē aptuveni 50 apcietinātie.

Adventistu draudzes Hope Channel prezidents Dereks Moris šādi apraksta atmodu Bukarestes Invingatori draudzē, kur sludināja.

Moris stāstīja par Moldovas studentu Stefanu, kurš ieradās no kaimiņvalsts, lai studētu universitātē Bukarestē.

„Viņa mājas ir Moldovā, bet Dievs bija paredzējis īpašas svētības viņam Rumānijā,” sacīja Moris. „Piektdien vakarā viņš prasīja kristības.”

Sanāksmes laikā Moris bija vaicājis vijolniecei Roksanai, kura bija spēlējusi vairākās sanāksmēs, vai viņa ir kristīta. Viņa atbildēja: „Nē, bet Dievs patiešām ir skāris manu sirdi šo sanāksmju laikā.”

„Viss, ko es varēju darīt, pasniegt viņai ielūgumu,” sacīja Moris. „Viņa plāno tapt kristīta šovasar.”Sirsnīgs 8 gadus vecs zēns Vlads Gadea aizpildīja kristību pieteikuma kartiņu.

„Viņš prasīja kristības 2024. gada 24. martā,” sacīja Moris. „Tā ir plānošana uz priekšu! Es viņu iedrošināju par viņa apņemšanos pilnībā nodot savu dzīvi Jēzum.”

Morisa draudzē ir 16 pieprasījumu pēc kristībām un trīs pieprasījumi pēc atkārtotām kristībām, kas iepriecina mācītāju.

 „Mūsu mācītājs, Klaudiu Gorans atklāti atzina: „Es negaidīju, ka notiks kas liels. Tas ir apbrīnojami! Mūsu draudze atdzimst!” saka Moris.

Dievs darbojas brīnišķīgā veidā un „šeit ir prieks, kad mēs pievienojamies Viņam Viņa ražas ievākšanas darbā,” saka Moris.

„Vai šī nav tā liecība, kas aprakstīta Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā, kur 70 mācekļi nāk atpakaļ no sava pirmā misijas piedzīvojuma?” viņš sacīja. „Lūka stāsta, ka mācekļi atgriezās ar prieku!”

Moris piebilda: „Es pārbraukšu atpakaļ uz ASV kā pārmainīts cilvēks. Aktīva iesaistīšanās evaņģelizācijā tevi pārmaina!”

Endrjū Makčesnijs

Avots: Adventist Mission