Babilonas statujas atveids piesaista apmeklētājus sanāksmēm Ukrainā

13. marts, 2017 | Adventist Review

Veselība un pravietojumi ir sekmīgi integrēti misijai un evaņģelizācijai
 
Tas ir murgs ikvienam draudzes vadītājam ar misionāra sirdi.
 
Tu organizē notikumu līdz sīkākajai detaļai. Tu nodrošini telpas. Tu apmāci brīvprātīgo komandu. Tu veic pārvadāšanu. Taču pēkšņi izrādās, ka jūsu reklāmas kampaņa nav pietiekoši efektīva un ļaudis nesaprot, par ko būs sanāksmes, un vienkārši neatnāk.
 
Septītās dienas adventisti Enerhodaras („enerģijas galvaspilsētā”) pilsētā Ukrainā izdarīja visu, lai šoreiz tā nenotiktu. Gatavi uz inovācijām, viņi izveidoja 8 metrus augstu statujas atveidu, lai piesaistītu cilvēkus uz misijas pasākumu „Manas ģimenes veselība”, kas domāts tiem, kuri nav gatavi atnākt uz draudzi, bet kuri vēlas iepazīties ar draudzes mācību. Atveids ir piepūšama struktūra, kas atgādina Bābeles statuju, saskaņā ar Daniēla grāmatas 2. nodaļu Bībelē, kuru ķēniņš Nebukadnēcars redzēja Dieva dotajā sapnī. Tā ir novietota uz ielas stūra pilsētā, kur dzīvo 55000 iedzīvotāju šīs Austrumeiropas valsts dienvidu reģionā.
 
Statujas nozīmīgums, neskaitot tās iespaidīgo ārieni, ir tas, ka, saskaņā ar Bībeli, Bābeles ķēniņš sapnī redzēja simbolisku nākotnes atveidu, kuru Dievs viņam atklāja. Septītās dienas adventisti Ukrainā vēlas sniegt līdzīgu apgaismību Enerhodaras un apkārtējo pilsētu iedzīvotājiem.
 
Brīvās sanāksmes, kuras notika no 4. līdz 18. februārim bija daļa no garīgās un izglītojošās programmas ar nosaukumu „Pret straumi”. Draudzes locekļi bija ielūgti piedalīties, bet pasākums bija paredzēts, lai aizsniegtu sabiedrību. Kā pirmie pasākuma kūlīši pieci cilvēki pieteicās kristībām.
 
Klāt vēl pie sanāksmju garīgās daļas notika vairākas lekcijas par veselību, ģimenes attiecībām un motivācijas tematiem, raksta Aleksandrs Kozlovs savā atskaitē par sanāksmēm. „Apmeklētāji tika iedrošināti par brīvu piedalīties veselības apskatē, kur starp dažādiem mērījumiem varēja arī noteikt aterosklerozes saslimšanas riskus.” Kozlovs arī ziņoja, ka katras sanāksmes noslēgumā atnācēji tika uzaicināti degustēt veģetārus ēdienus, kurus sagādāja „Manas ģimenes veselība”.
 
Ikdienas pasākumu noslēgums nenozīmēja visu sanāksmju noslēgumu, kuras pēc tam turpinājās divreiz nedēļā, kur „enerģijas pilsētas” nelielā adventistu draudze piedāvā atšķirīgu enerģijas veidu.
 
Veselība un pravietojumi
 
Dažas stundas uz ziemeļiem ir Nikolajevas pilsēta. Tur laikā no 5. līdz 18. februārim notika sanāksmes „Cerība visiem”, kas bija paredzēta apkārtējai sabiedrībai, vēlreiz parādīja, kāds spēks piemīt, ja apvieno veselības izglītošanu ar Dieva Bībelisko patiesību. Kamēr veselības eksperte Olga Ivaņņikova līdzdalīja dzīves padomus un viegli veicamu ārstēšanos, lietojot dabas līdzekļus, jauniešu grupa savā auditorijā sludināja evaņģēliju un Dieva praviešu vārdu.
 
„Viens no programmas lielākajiem mērķiem bija diskusija par Bībeliskajiem pravietojumiem, lai parādītu, kā tie tikuši piepildīti vēstures laikā,” raksta Marija Sajenko savās atskaitēs par sanāksmi. Viņa sacīja, ka sanāksmju laikā tika veiktas īpašas pūles, lai katru mācību balstītu uz Dieva Vārdu. „Tas ir iemesls, no kā izcēlās mūsu sanāksmju moto: „ja tas ir Bībelē, es tam ticu, ja tas atšķiras no Bībeles, tad tas man neder”,” raksta Sajenko.
 
Atšķirībā no citām sanāksmēm, pirmajos vakaros atnākušie apmeklētāji nāca arī uz nākamajām nodarbībām, kā arī veda sev līdzi jaunus draugus. „Visas programmas laikā apmeklētāju skaits aizvien pieauga,” liecināja Sajenko.
 
Pēdējā dienā apmeklētāji tika aicināti pieteikties Bībeles kursiem, kas tika paredzēti katru svētdienu.

Avots: Adventist Review