Semināri ar Karenu Holfordi

22. marts, 2017 | Mārīte Lipska

18. un 19. martā, Rīgā viesojās Transeiropas divīzijas Ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāja Karena Holforde. Viņa ir sarakstījusi piecas grāmatas, kas noder skolotājiem un vecākiem darbam ar bērniem. Pēc viņas pašas teiktā ir tā, ka Latvija ir pirmā mūsu divīzijas valsts, kura būs iztulkojusi visas piecas viņas grāmatas (100 radošas lūgšanu idejas / 100 radoši svētbrīži aizņemtām ģimenēm / 100 radoši svētbrīži pirmsskolas vecuma bērniem / 100 radošas sabata aktivitātes / 100 radošas idejas Bībeles pantu mācīšanā). Katram dalībniekam bija iespēja praktiski izmēģināt dažādas aktivitātes, kas noder darbā ar bērniem. Semināra laikā dalībnieki tika aicināti arī izdomāt jaunas idejas, piemēram, Bībeles pantu mācīšanā vai ģimenes svētbrīžu veidošanā. Karena bija tik patīkami pārsteigta par mūsu bērnu skolotāju un vecāku idejām un radošumu, ka viņa ieteica, lai nākamo ideju grāmatu gatavo mūsu bērnu skolotāji.
 
Dažas atsauksmes no semināra dalībniekiem:
 
Kristīne Elste-Grauba:
Lai arī gads ir nesen kā sācies, manuprāt, šis bija viens no vērtīgākajiem un, kas būtiski, arī praktiskākajiem semināriem šogad, kuros esmu piedalījusies. Desmitiem radošu un savā vienkāršībā ģeniālu ideju – izmēģināt savām rokām, dzirdēt, pierakstīt un apdomāt; un vēl pozitīvā atmosfēra – smaidīgās mammas un bērnu skolotāji, kas arī pildīja uzdevumus un dalījās rezultātos ar citiem. Šādi treniņi burtiski atraisa radošo domāšanu un ļauj uz visu pavērties bērna acīm; kā arī mēs iemācāmies atrast kādu dievišķu aspektu jebkurai lietai telpā vai dabā, lai caur to varētu bērniem stāstīt par Dievu, ļaut Viņu iepazīt tuvāk.

Jāpiekrīt Karenai, ka mēs, vecāki un arī audzinātāji, esam tie, kuru rokās ir iespēja padarīt katru sabatu neaizmirstamu, bērniem īpaši gaidītu. Apziņa, ka šobrīd būvējam mūsu bērnu bērnības atmiņas, ir varena un ietver lielu atbildību. Protams, nav viegli izkonkurēt spilgtos telefonu un datoru ekrānus pusaudžu acīs vai motivēt viņus izpildīt konkrētu uzdevumu, tāpēc arī šie treniņi un jau gatavās aktivitāšu idejas ir nenovērtējams atbalsts mums visiem, kuri strādā ar bērniem ikdienā!
 
Kristīne Negriba:
Audzinot savu mazo trīsgadīgo meitiņu, daudz biju internetā meklējusi idejas, kā padarīt ģimenes svētbrīžus interesantus, īpašus un caur tiem iepazīstinātu ar Dievu un Viņa lielo mīlestību. Šie semināri bija Dieva atbildēta lūgšana, kas deva brīnišķīgas idejas, atbildes uz jautājumiem, praktiski piemēri, iespēja pašai darboties. Lekcijas bija ļoti noderīgas un gaidu ar nepacietību, kad tās varēšu realizēt savā ģimenē.
 
Diāna Millere:
Pateicos par brīnišķīgi noorganizēto semināru. Priecājos par tik daudz praktiskajām idejām. Ļoti patika doma, ka gatavoties sabatam vajadzētu jau ceturtdien, lai visu paspētu. Viss rūpīgi jāizplāno, iesaistot visus ģimenes locekļus. Bērni var padomāt, kuru saldo ēdienu labprāt baudītu sabatā un paši var piedalīties tā pagatavošanā. Kopā ar bērniem var pagatavot galda paliktņus, kurus izmanto sabata galda noformēšanai. Svētku noskaņai var izmantot sveces, fonā ieslēgt garīgu mūziku. Rūpīgāk jāizplāno sabata pēcpusdienas, padomājot par katra ģimenes locekļa interesēm, kas sagādā prieku. Paldies arī par atmiņas pantu un pielūgsmes idejām. Daudz jauna varēšu ieviest draudzē, mācot bērnus un pusaudžus.

Viena no idejām bija veidot plakātus ar aitiņas pantiem. Gribētu pamēģināt  izveidot nelielu filmiņu, kur bērni ierunā mācīto pantu, lai vēlāk to parādītu draudzei.

Interesantas idejas arī izskanēja no brāļiem un māsām, kuri apmeklēja šo semināru.

Paldies, šis seminārs mani iedvesmoja.