Jauniešu aktivitātes

27. marts, 2017 | Edija Diedrika

"Savas dzīves ziedu laiku, savu zelta jaunību. Dosim Dieva darbam visu, strādāsim ar dedzību." Tā skan kāds piedziedājums mūsu draudzes dziesmu grāmatā. Kad vēl, ja ne tagad – mūsu jaunībā – atdot spēku un degsmi Dievam? Latvijas adventistu jauniešiem pavasaris iesācies svētīgi. 18. martā Latvijā norisinājās Vispasaules jauniešu diena, kuras laikā bija iespēja kalpot cilvēkiem dažādos veidos – apmeklējot pansionāta iedzīvotājus, dalot paciņas bezpajumtniekiem, dāvinot keksiņus ugunsdzēsējiem un dāvājot siltu tēju tiem, kuri nosaluši. Mēğinājām ieraudzīt tos, kuriem patiesībā pietrūkst sirds siltuma un centāmies sniegt to, ko no Dieva paši esam saņēmuši – mīlestību un beznosacījuma pieņemšanu.
 
Lūk, atziņas no jauniešiem, kas bija daļa no šī piedzīvojuma!
 
Lolita: Vispasaules jauniešu dienu es gaidīju ar lielu prieku sirdī, pirms es devos uz baznīcu, Kungam lūdzos, lai šī diena būtu neaizmirstama un svētīga. Tāda tā arī bija. Man vislabāk patika dalīt bezpajumtniekiem ADRAs paciņas un pēcāk arī tēju garāmgājējiem, uzklausīt cilvēku sirds ilgas un dot atbildes uz viņu jautājumiem, tā pagodinot Jēzu. Es tiešām izjutu, kā Dieva Gars mani vadīja.
 
Annija: Atminoties jauniešu dienu, prātā nāk rakstuvieta: Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. /Sal. pam. 3:27/ Dziedot pansionātā kora "Gaismas ceļā" rindās un pavadot dažus sirsnīgus mirkļus ar pansionāta iemītniekiem, Dievs parāda, cik svarīga un nepieciešama ir klātbūtne. Ļoti daudz cilvēku ilgojas pēc klātbūtnes, jo nereti viņiem nav iespējas būt sadraudzībā, kas jauniešiem lielākoties ir pašsaprotama lieta. Šī vienkāršā klātbūtne ir vajadzīgāka par ziediem vai dziesmām. Nereti mums ir iespēja izvēlēties – būt līdzās ar saviem draugiem un ğimeni vai būt līdzās ar kādu, kuram tava klātbūtne ir krietni vairāk vajadzīga. Izvēle paliek pie mums.
 
Anna: Dievs brīnišķīgi vada!!! Tējas pagatavošana aizņēma vairāk laika kā bija plānots, tādēļ mēs ar Ceļa meklētāju bērniem gaidījām spēļu laukumā. Tā kā bija diezgan ilgi jāgaida, mūsu bērni iepazinās ar kādu puisi, kurš pēc tam pievienojās, dalot tējas, viņam pievienojās kāds draugs. Viņiem bija tik interesanti, ka beigās viņi lūdzās nākt uz mūsu Ceļa meklētāju klubu. Slava mūsu Debesu Tēvam!
 
Vēl izskanēja šādas domas:
  • Bija liels prieks piedalīties šajā pasākumā. Prieks, kas rodas kalpojot, manuprāt, ir vislielākais. Vēlos kaut šādi pasākumi tiktu organizēti biežāk. Kaut kalpošana līdzcilvēkiem kļūtu par daļu mūsu ikdienas.
  • Jauniešu diena man saistās ar šiem vārdiem: jauni draugi, priecīgas sejas un acis, daudz smaidu, karsta tēja, labas emocijas.
  • Skaistākais mirklis – intereses pilnās sejas, kad runājām par Dievu.
  • Cilvēki, patiesībā, ir ļoti izmisuši un meklē palīdzību, kādu, kas atrisinātu to problēmas.
 


Ar Vispasaules jauniešu dienu viss nebeidzās. Dažādās Latvijas vietās notika lūgšanu nedēļa, kurā jaunieši pulcējās uz lasījumiem un lūgšanām. Materiāls, kas tika apskatīts, bija par Reformāciju, sakarā ar tās piecsimt gadu jubileju. Atziņas no jauniešiem, kuri apmeklēja šos vakarus.
  • Dievs ir mīlestība.
  • Dieva Vārds ir pāri visām autoritātēm un konfesijām.
  • Paliec stiprs un nesatricināms savā ticībā.
  • Es gribu ticēt tā, kā ticēja viņi, kuri bija gatavi atdot savu dzīvību par ticību savam Dievam. Tie, kuri teica līdz beigām: "Jūs varat nocirst man galvu, es neatkāpšos."
  • Man patika ğimenes atmosfēra, kopā lasot.
  • Ļoti svētīgi, ka jaunieši var sanākt kopā un runāt par Dievu. Lasījums pavēra skatu uz to, kā reformācijas idejas saskan ar Adventisma pamatiem.
 
Tā iesācies pavasaris jauniešu vidū! Mēs ilgojamies, lai tāpat kā raisās pumpuri un uzzied zeme, arī mēs plaukstam un augam par godu savam Radītājam! Mēs ticam, ka tikai Viņā mums jāatrod savi īstie augļi.