Bērnu un pusaudžu festivāls “Varavīksne”

25. aprīlis, 2017 | Mārīte Lipska

22. aprīlī Rīgā, Baznīcas ielā 12a, notika Bērnu un pusaudžu festivāls “Varavīksne” ar moto: “Ceļa zīmes mūsu dzīvē”. Šis pasākums norisinājās jau astoto reizi, bet tik kupls bērnu skaits vēl nebija piedzīvots – ieradušies bija gandrīz 300 bērnu no visas Latvijas: Mazsalacas, Aizkraukles, Valkas, Smiltenes, Kandavas, Kārsavas, Kuldīgas, Saldus, Dobeles, Cēsīm, Saulkrastiem, Olaines, Ērgļiem, Valmieras, Talsiem, Slokas un Rīgas. Viss draudzes dievnams bija piepildīts ar bērnu čalām, bet tas netraucēja noritēt visai ieplānotai programmai. Vispirms bērniem bija jāreģistrējas un jāsadalās pa grupām pēc krāsām. Katrai grupai bija grupas vadītājs, kura vadībā bērni no 7-14 gadiem, devās uz 6 stacijām, kur viņi iepazina visus 10 baušļus. Bērniem vecumā no 2-4 gadiem un no 4,5-6 gadiem bija atsevišķas nodarbības. Pēc tam sekoja launags un plkst. 16:30 sākās priekšnesumu programma ar vārniņām Krū un Krā. Priekšnesumu programmas laikā vēlreiz mēģinājām atsvaidzināt visus 10 Dieva likumus, caur Varavīksnes kora dziesmām, uzvedumiem, videosižetiem, multfilmas fragmentiem un vārniņu sarunām.
 
Festivāla laikā varēja apskatīt bērnu zīmējumu izstādi. Pavisam 208 zīmējumi! Tāds skaits vēl nebija piedzīvots. Katrs zīmējumu izstādes dalībnieks saņēma balviņu – lukturīti ar uzrakstu  “Dzīvojiet kā Gaismas bērni” ( Efeziešiem 5:8 ). Visa festivāla laikā valdīja jauka atmosfēra un, aizejot prom, katra ģimene saņēma 10 Dieva likumu magnētiņu, kas tagad varēs būt vienmēr katrā mājā redzamā vietā.
 
Sirsnīga pateicība visiem staciju vadītājiem, uzvedumu veidotājiem, filmiņu veidotājiem, skaņu un video operatoriem, prezentāciju atbildīgajam, saimniecēm, launagu paciņu veidotājiem, reģistrētājiem, īpaša pateicība vārniņām: Ingrīdai Markusai, Lienei Žagarei un Mārim Žagaram, tāpat Anitrai Rausei – kora vadītājai, un visiem draudžu pārstāvjiem un vecākiem, kuri aktivizēja bērnus, radot interesi piedalīties šajā festivālā. Sirsnīgs paldies katram, kurš pielika savu roku, lai festivāls varētu notikt.
 
Bērnu un vecāku atsauksmes:
 
Kandavas sākumskolas skolotāja Ivita: Kad uzzināju par festivālu “Varavīksne”, uzreiz nolēmu, ka šoreiz došos uz festivālu, ne tikai ar saviem draudzes bērniem – Džuljetu, Raivo un Madaru, bet uzaicināšu arī visu savas klases skolēnus un viņu draugus. Lai gan festivāls notiek jau vairāk gadu, mums tas bija pirmais festivāla apmeklējums un iespaidi ir paši, paši labākie. Milzīgs paldies par jauko, pārdomāto, labi organizēto, radošo un nozīmīgo pasākumu! Pateicos Debesu Tēvam par dāvāto iespēju braukt ar savas klases skolēniem uz šo pasākumu un, ka arī viņiem festivāls ļoti patika. Lūk, ko daži no viņiem saka.
 
Elēna: Man ļoti patika 5. Dieva likumu stacija, kur mācījāmies, kā pareizi izturēties vienam pret otru ģimenē un stacija, kurā locījām Dieva Likumu grāmatiņu.
 
Matīss: Man visvairāk patika stacija, kurā mācījāmies par sabata dienu, ka Dievs ir radījis šo pasauli sešās dienās un septītajā atdusējās no visiem saviem darbiem, ka Viņš šo dienu svētīja un iesvētīja.
 
Mariss: Man patika visas stacijas, katrā bija jauni un aizraujoši notikumi. Šī festivāla laikā es iemācījos visus Dieva Likumus un uzzināju, ka Dievs tos mums devis, lai mēs dzīvotu labākā sabiedrībā un tos pildot būtu laimīgi.
 
Dāvis: Mani ļoti uzrunāja filmiņa par Mozu, patika, ka ar pirkstu palīdzību varu katru Dieva Likumu vieglāk atcerēties un iegaumēt. Garšīgs bija arī launags un saldumi, kurus ik pa laikam varēja baudīt.
 
Ērika: Festivāls bija iespaidīgs. Man visvairāk patika stacija, kurā ar datora pelītēm bija jādod pareizās atbildes par uzdotajiem jautājumiem un vakara vadītājas Vārniņas.
 
Bērni no Olaines:
 
Raivo (5g): Es iemācījos, ka nedrīkst melot un lietot Dieva vārdu nelietīgi! Patika taisīt mākoni, spēlēt spēles un skraidīt pa visu baznīcu!
 
Emīlija: Man patika būt uz balkona, jo tur varēja labāk redzēt un nebija tik karsti kā lejā! Ļoti patika teātris "Kaķu nams", jo tur bija interesanti un no šīm situācijām var pamācīties kā rīkoties.
 
Līga Ondzule (Auzkraukle ): Paldies par šo jauko festivālu! Aizkraukles 16 bērniem bija liels notikums jau pati došanās uz Rīgu un kopā būšana. Svētdien, uzzvanot divu meiteņu omei, kurai abas meitenes bija apmeklējušas šo festivālu, pajautāju, ko meitenes stāstīja par festivālu. Ome stāsta, ka viņas esot atbraukušas mājās ar ļoti labu garastāvokli, esot visu atstāstījušas un arī omei likušas atkārtot baušļu kustības. Satiekot savas draudzenes arī viņām stāstījušas par baušļu kustībām. Pajautājot sešgadīgajam puisim par festivālu, viņš teica, ka tā esot bijusi viņa vislaimīgākā diena. Viņam tika arī hēlija balons, tas viņa sirdi iepriecināja un savu izgriezto mākonīt ar ļoti uzmanīja, lai nepazūd. Paldies Dievam, ka viņam bija tas balons, jo Dzelzceļa stacijā, kamēr pie kases pirkām biļetes, viņš izdomāja pēkšņi aizskriet, labi, ka viena meitene pamanīja, ka viņš skrien prom. Viņu bija viegli atrast pēc balona, pajautājot, kāpēc viņš skrēja prom – neesot gribējis braukt atpakaļ (Viņš nāk no trūcīgas, nelabvēlīgas ģimenes.).
 
Cēsu “Sadraudzības” draudzes draugu domas:
 
Tomass: Vislabāk man patika teātris Kaķa nams, patika kaķenes šķaudiens. Pasākumā bija ļoti draudzīgi un laipni bērni. Bija daudz interesantas aktivitātes.

Agnese:  Patika koris un tas, ka varēja dziesmām dziedāt līdzi. Iemācījos, ka nedrīkst lietot runājot "Ak Dievs", jo tas nav tikai tāds teiciens. Stacijā iemācījos ar pirkstiem parādīt visus 10 baušļus.
 
Gustavs Melngavis (Sigulda): Man ļoti patika visas nodarbības. Iemācoties ar pirkstu kustībām, turpmāk, es labāk atcerēšos visus 10 Dieva baušļus. Paldies par garšīgo launagu! Ļoti iepriecināja balviņa par uzzīmēto zīmējumu, un magnētiņš, kurš tagad atradīsies mājās pie ledusskapja – visai ģimenei redzamā vietā! Paldies par jauko un krāsaino "Varavīksnes" festivālu!
 
Rasa Melngalve (Sigulda): Liela un sirsnīga pateicība katram, kurš plānoja un darbojās, lai šis īpašais un bērnu ilgi gaidītais pasākums notiktu! Tik jauki viss bija! Un teātri tik kvalitatīvi! Prieks bija redzēt bērnus – zinātkārus, kad tie gāja no stacijas uz staciju! Un tas satikšanās prieks ar citiem no visas Latvijas, un iepazīšanās ar jauniem draugiem (ne tikai bērniem ar bērniem, bet arī pieaugušajiem savā starpā). Tik piepildīta un svētīga sabata diena – ar prieku, ar pārdomām par Dieva likumiem, par mūsu attiecībām ar Dievu, ar cilvēkiem!

Saistītie materiāli