Izvēle visai dzīvei

9. jūnijs, 2017 | Adventist Review

Padoms par to, cik svarīgas ir garīgi piepildošas attiecības
 
Vai esat kādreiz domājuši, kā būtu saņemt vēstuli no pravieša? Vai jums būtu drosme atvērt aploksni un izlasīt vēstules saturu?
 
Kaut arī valoda ir diezgan tieša, šīs vēstules ir rakstītas Dieva Gara vadībā un ir domātas jauniem cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem izdarīt pareizās izvēles attiecībā uz uzmanības parādīšanu pretējam dzimumam un laulību.
 
Nav tāda brīža, kad pareizs padoms būtu svarīgāks kā tad, kad divi jauni cilvēki ir iecerējuši precēties. Kungs mūs mīl un vēlas, lai mums būtu gan mūžīgā dzīve, gan laimīgas mājas. Varbūt šīs vēstules lasīšana palīdzēs mums iegūt abus. Atvērsim Marijas Annas aploksni un izlasīsim, ko Kungs viņai rakstīja. Tas var būt rakstīts arī mums.
– Redaktori.
 

Essex Junction, Vermont
1875. gada 22. augusts
 
Mīļā Marija Anna!
 
Man rādīja dažas lietas par tevi un es neuzdrošinos vairs ilgāk klusēt, jo es redzu, ka tu esi briesmās. Dievs tevi mīl un Viņš ir iedevis tev nekļūdīgus Savas mīlestības pierādījumus. Jēzus ir atpircis tevi ar Savām paša asinīm, un ko tu esi darījusi Viņam?
 
Tu mīli sevi, mīli izpriecas un mīli jaunu vīriešu sabiedrību. Tu nespēj atšķirt vērtīgo no nevērtīgā. Tev nav pieredzes un sprieduma, un tu esi briesmās izvēlēties tādu ceļu, kas izrādīsies nepareizs un novedīs pie sagrāves. Tev ir spēcīgas pieķeršanās jūtas, bet tavs pieredzes trūkums var izraisīt to, ka tu pieķeries nepareizajam. Tev vajadzētu būt piesardzīgai un nesekot sava paša prāta nosliecēm.
 
Mans mīļais bērns, mēs dzīvojam pēdējo dienu briesmu vidū. Sātans ir cieši apņēmies sabojāt jauniešu prātus ar domām, jūtām un simpātijām, ko viņi uzskata par patiesu mīlestību un kurā neviens nedrīkst iejaukties. To man rādīja tavā gadījumā. Tu maz apzinies, cik rūpju pilni ir bijuši tavi vecāki un kādas nastas viņi ir nesuši tavā labā.
 
Tu neesi godājusi savu tēvu un māti, kā Dievs to sagaida. Grēks, kas pastāv šajā paaudzē starp bērniem ir tas, ka viņi ir “nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, nesvēti, izpriecas mīl vairāk nekā Dievu”. Un šāds lietu stāvoklis pastāv tik lielā mērā, ka tas ir padarīts par pravietojumu sastāvdaļu, par vienu no zīmēm, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās.
 
Dievam ir prasības pret tevi. Viņš ir svētījis tevi ar dzīvību un veselību un ar spējām un izpratni, ko tu vari attīstīt vai arī lielā mērā ļaunprātīgi izmantot, pakļaujot šos spēkus vai prāta īpašības sātana kontrolei. Tu esi atbildīga par spējām, ko Dievs tev ir iedevis.
 
Lietderīgi izmantojot savas priekšrocības, tu vari sevi sagatavot ietekmīgām pozīcijām un pienākumiem.
 
Pēdējā atklāsmē man rādīja, ka Betlkrīkā ir daudz jaunu cilvēku, kas nebīstas Dieva un kas nav garīgi. Šeit ir arī vēl viena šķira – zobgaļi. Starp pēdējiem ir Arturs Džounss. Viņš visu savu mūžu ir bijis dumpīgs. Viņš nav godājis savu tēvu un māti. Viņš ir nicinājis un pretojies mājas ierobežojumiem un vecāku autoritātei. Viņš nav bijis padevīgs. Dumpīgs gars viņam ir tikpat dabisks kā elpošana. Viņš ir ķildīgs mājās, nepaklausīgs, pārsteidzīgs, augstprātīgs, nepateicīgs un nesvēts. Tāds ir gars, kas tev patīk. Tu ļauj savām pieķeršanās jūtām sekot šim zēnam. Apstājies tur, kur tu esi. Neļauj šai lietai aiziet nevienu soli tālāk.
 
Man rādīja, ka viņš izsmej reliģiju, ir nožēlojams neticīgais, skeptiķis. Viņš taisa jokus no reliģiskiem jautājumiem. Viņš ārēji ir patīkams, bet visa viņa dzīve ir bijusi sacelšanās mājās un pret Dievu.
 
Nav svarīgi, kā viņš runā un maldina tevi, Dievs viņu redz tādu, kāds viņš ir. Es brīdinu tevi, nelolo pieķeršanās jūtas pret šo jauno cilvēku. Sarauj visas intīmās un tuvās saites ar viņu. Viņš nav tavas mīlestības cienīgs. Viņš tevi necienīs, ja neciena un negodā savus vecākus.
 
Nerīkojies pēc savas sirds tieksmēm. Tu esi jauna un nepieredzējusi. Tu noteiksi tiksi pievilta, ja vien nebūsi piesardzīga. Dievam ir plāns tavai dzīvei, ko sātans grib izjaukt. Atdod visu sevi Dievam, savienojies ar Debesīm.
 
Neļauj neticīgam jaunam vīrietim, kas zobojas par svētām lietām, sevi aizvest prom no Glābēja. Nekavējoties pārtrauc tuvību, kas ir starp jums. Neseko savām tieksmēm, seko Glābējam. Mūžīgā dzīvība, mīļais bērns, mūžīgā dzīvība ir tā, ko vēlies par katru cenu. Neupurē to sava prieka dēļ, sekojot savām jūtām, bet atdod sevi Jēzum, mīli Viņu un dzīvo Viņam par godu.
 
Ņem vērā šos vārdus, rīkojies saskaņā ar tiem, un Dievs tevi bagātīgi svētīs. Pieņem rājienu kā no Dieva, uzklausi padomu, kas sniegts mīlestībā…
 
Vai tu no šī brīža pilnībā izmainīsi savu dzīvi un meklēsi, kāda ir Dieva griba attiecībā uz tevi? Neiznieko šo priekšrocību laiku, bet šeit, tieši šeit noliec visu pie Jēzus kājām un kalpo Viņam ar savu personīgo pieķeršanos. Lai Dievs palīdz tev saraut visas važas, ar kurām sātans grib tevi saistīt.
 
Steidzīgumā un lielā mīlestībā,
Elena Vaita
 
Vēstule 30, 1875


Šis izvilkums ir no grāmatas “Letters to Young Lovers” (Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn, 1983), 53.-55. lpp. Septītās dienas adventisti tic, ka Elenai Vaitai (1827-1915) bija Bībelē balstīta pravietošanas dāvana, vairāk nekā 70 gadus esot publiskā kalpošanā.
 
Avots: Adventist Review