Reportāža no „Baznīcu nakts” Cēsu adventistu draudzes dievnamā

16. jūnijs, 2017 | Valda Reķe

“Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?” ar šiem vārdiem Latvijas Bībeles biedrības priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs aizsāka dievkalpojumu Cēsu Adventistu dievnamā, atgādinot, ka šīs nedēļas nogalē ir ne tikai “Baznīcu nakts” pasākums, bet arī Kristus Draudzes dzimšanas laiks.

Šim vakaram bija sagatavotas vairākas izstādes: – plaša Bībeļu izstāde ar personīgiem stāstiem; – dievnama 10-gades jubilejas izstāde; – bibliotēkas telpās izvietota garīgu rakstu panorāma, īpaši no 20. gadsimta, kad literatūra bija aizliegta; – kluba “Ceļa Meklētāju” izstāde, kas atspoguļoja pieredzi un izklāstīja nākotnes plānus.Bībeļu izstādē Cēsu draudzes dievnamā bija apskatāmas 107 Bībeles, pirmā oriģinālā latviešu valodā izdotā Bībele datēta ar 1739. gadu; 27 Bībeles bērniem; 8 audio Bībeles un citas pēc lieluma un svara 72 dažādās valodās, tai skaitā latviešu, krievu, angļu. Izstādīta arī SDA izdota Bībele, kurā katra Bībeles grāmata ir citā valodā, latviešu valodā ir Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem.Aizvien lielu interesi izraisīja dievnama zālē atvērtais kristību baseins un skaidrojumi par kristībām – kādas tās izprot un praktizē septītās dienas adventisti. Ļaudīm patika uzkavēties veselīga uztura zālē, sarunāties un baudīt sagatavotās, ziedu vijās noformētās uzkodas.

Visas dievnama telpas smaržoja pēc dažādu krāsu ceriņiem, un laipni cilvēki mīļi sagaidīja katru šī vakara viesi! Viesi tika lūgti ierakstīties draudzes Viesu grāmatā. Savu autogrāfu un ierakstu izdarīja arī kāda Cēsu novadā dzīvojoša ķīniešu profesore.Ar prieku kopā ar vēl palikušajiem apmeklētājiem draudzes aktīvie gidi un atbalstītāji sagaidīja pusnakti un draudzīgā aplī pateicās Dievam par šo lielisko iespēju liecināt par Viņa Vārdu un kalpošanu draudzē.

Reportāžu sagatavoja Valda Reķe