Izdevniecība Krievijā atzīmē cerības nešanas 25. gadadienu

19. jūlijs, 2017 | Adventist Review

Kopš 1992. gada “Dzīvības avots” ir izdevis 50 miljonus eksemplāru
 
Septītās dienas adventistu izdevniecība Krievijā ar īpašu pateicības nedēļas nogali un misijas pasākumiem atzīmēja cerības nešanas 25. gadadienu. No 2.-4. jūnijam “Dzīvības avots” izdevniecības darbinieki un draudzes vadība satikās Zaokskā, Tulas reģionā Krievijā, lai pateiktos Kungam un uzticīgajiem strādniekiem, kas nesuši atbildību par 50 miljoniem grāmatu un dažādu žanru un stilu rokasgrāmatu eksemplāru publicēšanu.
 
“Kungs ir tas, kurš ir svētījis mūsu pūles šo 25 gadu kalpošanas laikā,” laiku pa laikam svinību notikumu gaitā teica draudzes vadītāji. “Dzīvības avots” ir vienīgā krievu protestantu izdevniecība ar savām iespiešanas iekārtām Krievijas Federācijā un tā publicē kristīgo literatūru 13 valodās, tai skaitā armēņu, gruzīnu, krievu, ukraiņu un uzbeku.
 
Senas grāmatu evaņģelizācijas tradīcijas
 
Adventistu draudzes literatūras evaņģelizācijas kalpošana – jeb reliģisku grāmatu pārdošana no mājas uz māju – sākās jau Krievijas impērijas sākumā. 19. gadsimta beigās literatūras evaņģēlisti pārdeva ne tikai grāmatas, bet privātajās tipogrāfijās drukāja arī adventistu žurnālus. Kad valdība pilnībā aizliedza izplatīt reliģiskas grāmatas, uzticīgi kristieši izvēlējās līdzdalīt savu ticību, pārrakstot grāmatas ar roku vai drukājot tās privāti.
 
“Mēs visi saprotam, ka jūsu darbošanās būtība ir izglītības joma,” teica Larisa Akimova, Zaokskas apgabala priekšsēdētāja, kas arī bija ieradusies uz gadadienas svinībām, lai apsveiktu izdevniecības darbiniekus. “[Jūsu] grāmatas nes cilvēkiem prieku un izglītību.”
 
Pasaules draudzes viceprezidents Bilijs Baiagi (Billy Biaggy) uzskata, ka izdevniecības būtiskākais devums ir bijusi tās loma, nesot cilvēkiem cerību. “Miljoniem cilvēku dzīvo bez ticības un cerības, kaut gan viņiem ārkārtīgi ir vajadzīgi abi,” viņš teica. “Grāmatu izdošana nes cilvēkiem cerību.”
 
Nedēļas nogales svinības
 
Tie, kas bija ieradušies uz svinīgo liturģiju, kas bija veltīta gadadienas svinībām, apstājās uz brīdi, lai atcerētos celmlaužus, kas bija saglabājuši grāmatas, pārrakstot tās ar roku. Viņi arī pateicās izdevniecības grāmatu pārdevējiem un lasītājiem, kas palīdz kalpošanai turpināt iet uz priekšu. Tomēr pateicības centrā bija Dieva uzticamība.
 
“Dievs piepildīja Savu apsolījumu, jo Viņa Vārds nav atgriezies tukšā,” teica vadītāji.
 
“Attālos ciematos un lielās pilsētās šīs grāmatas liecina par Jēzus Kristus spēku izmainīt dzīves,” teica izdevniecības kalpošanas direktors Pāvels Liberanskijs. “Vietās, kur nav pat viena sludinātāja, ir grāmatas, kas nes cerību.”
 
Liberanskijs stāstīja, ka pēdējā desmitgadē “Dzīvības avots” ir izdevis divus sējumus, kurā aprakstīti to cilvēku stāsti, kas nākuši pie Dieva, pateicoties viņu grāmatām. Sabata dievkalpojuma laikā vairāki cilvēki līdzdalīja savas liecības par to, kā viņi ir atraduši Jēzu, pateicoties “Dzīvības avota” grāmatai, kas bija vai nu uzdāvināta, vai arī viņi bija to nopirkuši.
 
Svinības noslēdza Atvērto durvju diena, kuras ietvaros notika lekcijas, literārās kafejnīcas un “Tikšanās ar autoru” pasākumi.
 
“Tas bija brīnums, kad pirms 25 gadiem tika atvērta izdevniecība,” teica “Dzīvības avota” ģenerāldirektors Danils Lovska. “Un katru gadu Kungs turpina darīt brīnumus.”
 
Aleksandrs Evgrafovs, Eiroāzijas divīzija
 
Avots: Adventist Review