12 gadus veca meitene izlasa visu Bībeli divas reizes un turpina to darīt

26. septembris, 2017 | Adventist Mission

Taniguči Iku izaicina ikvienu, kas nav izlasījis Bībeli, sākt to darīt
 
12 gadus vecā Taniguči Iku saņēma īpašu dāvanu no savas vecmāmiņas, kad viņa uzsāka skolas gaitas Japānā – Bībeli.
 
Iku mīlēja savu jauno Bībeli. Viņa to atvēra un palasīja. Dažus vārdus bija grūti saprast, bet viņa bija priecīga, ka viņai ir pašai sava Bībele.
 
Kļūstot vecākai, viņa turpināja to lasīt. Tad kādu dienu, kad viņa bija 5. klasē, viņa pie sevis padomāja: „Kāpēc es nevarētu izlasīt visu Bībeli?” Viņa nevarēja izdomāt iemeslu, kāpēc to nedarīt, tāpēc viņa nolēma izlasīt Bībeli no sākuma līdz beigām gada laikā.
 
Bet Iku, septītās dienas adventistei ceturtajā paaudzē, bija jāizdomā, kā izlasīt visu Bībeli gada laikā. Pirmkārt, viņa izskaitīja, cik daudz nodaļu ir Bībelē. Iku uzzināja, ka Bībelē ir 1 189 nodaļas. Viņa varētu izlasīt Bībeli gada laikā, ja dienā izlasītu trīs nodaļas un sabatā – piecas.
 
Iku domāja, kā lai atrod laiku Bībeles lasīšanai. Viņai 5. klasē bija daudz mājasdarbu un pēc skolas arī vairs nebija daudz laika. Viņas māte teica, ka būtu labāk lasīt Bībeli no rīta, pirms skolas, lai varētu sākt dienu ar Jēzu. Tā Iku uzlika modinātāju uz 5 no rīta.
 
Iku bija grūti tik agri pamosties. Visi vēl gulēja, un ārā bija tumšs. Bet viņa atcerējās, ka vēlas izlasīt Bībeli gada laikā un izlēca no gultas. Viņa lūdza: „Mīļais Dievs, palīdzi man saprast, ko es lasu.”
 
Lasīšanas sākšana
 
Tad viņa sāka ar pirmo Bībeles grāmatu – 1. Mozus grāmatu. Iku atklāja, ka ir nepieciešamas 30 minūtes, lai izlasītu 5 nodaļas katru rītu. Tā viņa izlasīja visu Bībeli gada laikā.
 
Pēc tam Iku domāja: „Tas bija tik interesanti! Es gribu lasīt Bībeli vēlreiz!” Tā, sākot sesto klasi, viņa bija atkal gada laikā izlasījusi visu Bībeli.
 
Lasot Bībeli, notika kaut kas interesants, kā teica viņas māte un māsas. Viņa sāka mainīties. Viņa gribēja atcerēties no galvas Bībeles pantus – nevis tikai tos, kas bija jāmācās sabatskolā, bet arī citus.
 
Viņa arī kļuva priecīgāka un vairāk smaidīja. Cilvēkiem patika atrasties viņas sabiedrībā.
 
„Viņa vienmēr ir bijusi jauks bērns,” māte teica. „Bet viņa ir sākusi daudz lūgt. Viņa ir kļuvusi pozitīvāka. Viņa daudz runā par Dievu un ilgojas pēc Viņa otrās nākšanas.”
 
Iku mazā māsiņa Miko, kurai bija 9 gadi, gribēja būt tāda pati kā Iku un arī sāka lasīt Bībeli.
 
Viņas vecākā māsa Nana, 14, teica, ka Iku tagad labāk saprot sabata svētrunas nekā pārējie ģimenes locekļi.


 
Mācītājs redz atšķirību
 
Vietējās adventistu draudzes mācītājs Hiramoto Akira ievērojis, ka Iku ir modrāka svētrunas laikā.
 
„Viņa klausās svētrunas ļoti uzmanīgi, pieraksta un tad līdzdala, ko ir dzirdējusi, citiem ģimenes locekļiem,” viņš teica.
 
Iku tika kristīta 2017. gada 18. martā. Viņas pozitīvā ietekme vadīja uz kristībām arī Nanu, stāsta mācītājs.
 
Iku mīļākā Bībeles grāmata ir Vēstule romiešiem.
 
„Tajā ir daudz labu pantu,” viņa saka.
 
Viņas mīļākais pants ir Rom. 8:38-39, kurā teikts: „Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.”
 
Iku stāsta, ka nav grūti izlasīt visu Bībeli, un viņa iedrošina ikvienu, kas nav to izlasījis, sākt lasīt. Noslēpums, viņa teica, slēpjas tajā, ka ir jālasa nedaudz katru dienu.
 
„Kaut vai tikai nedaudz, bet lasiet Bībeli katru dienu,” viņa saka.
 
Avots: Adventist Mission