Baltijas Konferenču Ūnijas projekts jauniešiem "FAST"

8. oktobris, 2017

Baltijas Konferenču Ūnija vēlas iepazīstināt ar projektu, kas veiksmīgi atradis pielietojumu pasaules draudzē – "FAST", kura mērķis ir palīdzēt jauniešiem kļūt vēl vairāk iesaistītiem savas draudzes evanģelizācijas pasākumos un izpētīt jaunas kalpošanas iespējas.

Projekta sākums ir oktobra trešās nedēļas nogale (20.10-22.10) Igaunijā, kurā adventistu jaunieši no Baltijas Ūnijas, iedziļināsies Bībeles mācībās, mācīsies kalpot komandās un kļūt par vēl labākiem zvejniekiem Kristum.

Atgriežoties atpakaļ Latvijā Tevi sagaida iespēja iegūtās zināšanas pielietot praktiski kopā ar tavu jaunizveidoto komandu. Būs iespēja piedalīties mazo grupu veidošanā.

Šis posms ilgs vienu gadu – kura gaitā, mentors, vienreiz mēnesī ar Tevi sazināsies un Tevi atbalstīs.

Otrajā projekta fāzē aprīlī  visi kopā atkal tiksies. Šī tikšanās dos zināšanas – kā piepildīt mazās grupas svarīgāko mērķi - iesaistīt tajā cilvēkus ārpus draudzes.

Pieteikšanās līdz 13. oktobrim.

Saistītie materiāli