One year for Jesus

23. oktobris, 2017 | Elīze Kūma

Adventistu Baltijas Ūnijas jauniešu un evaņgeļizācijas nodaļa, atsaucoties uz Ģenerālkonferences iniciatīvu iesaistīt draudzes locekļus kalpošanā (Total Membership involment), ir izstrādājusi projektu, lai izaicinātu jauniešus aktīvāk iesaistīties vietējo draudžu evaņģelizācijā. “One year for Jesus” (no angļu valodas – viens gads Jēzum) ir  programma jauniešiem, lai tos apmācītu evaņģelizācijā, veidojot mazās grupas.
 
Šī gada 20. un 21. oktobrī Tartu (Igaunijā) notika pirmās apmācības. Uz tām no Latvijas ieradās 10 jauniešu delegācija. Zinājām, ka plānotās evaņģelizācijas pamatā būs mazās grupas, bet vislielākais pārsteigums bija tas, ka igauņi līdzdalīja to, ko ir ieguvuši no mums – latviešiem.
 
2015. gada pavasarī Jelgavā notika jauniešu konference “Tava mazā grupa”. Šajā konferencē galvenie viesi no Austrālijas Derils un Berenise Čengi (Daril, Berenice Cheng) līdzdalīja savā Adventistu draudzē izstrādātos materiālus un principus, kā izmantot mazo grupu, lai draudze augtu. Pēc jauniešu konferences igauņu jauniešu grupa izmēģināja dzirdēto un tagad ar jaunu iedvesmu stāstīja mums, latviešiem, kā veidot mazās grupas. Jāteic, ka šāda veida mazās grupas Latvijā daži jaunieši iesāka, bet nepabeidza līdz galam. Tagad, kad mūsu kaimiņi apliecināja, ka mazās grupas ir veids, kā draudze var augt, sapratām, ka ir jāatsāk mazo grupu kalpošana.
 
Derils un Berenise Čengi ir līdzdalījuši mazo grupu programmu “Fast”, kura sastāv no vairākiem posmiem. Tās pamatā ir draudzes locekļu apmācība un pēc tam  to iesaistīšana evaņģelizācijā. Cilvēka atgriešanās pie Jēzus ir kristīgā ceļa tikai pats sākums. Jāteic, ka sākumā jaunkristīto mēs varam dēvēt kā garīgu “zīdaini”, kuram nepieciešama uzmanība, rūpes un kurš spēj tikai prasīt, nevis dot. Bieži vien pie šī soļa apstājas jaunkristītā izaugsme. Bet, lai tas varētu kļūt par mācekli, ir jāmācās, jāattīstās. Ja mēs vēlamies veidot jaunas draudzes, mums nepieciešami mācekļi, jo garīgie “zīdaiņi” šādam darbam vēl nav gatavi. Tāpēc programma tiek sākta ar pašu draudzes locekļu apmācīšanu.
 
Pirmais posms ilgst 5 nedēļas. Tā nosaukums ir “Survival Kit” (izdzīvošanas komplekts), kura pamatā ir kopīgas Bībeles izpētes un Bībeles pantu mācīšanās no galvas. Nākamais posms “Basic training” (pamata apmācības) ilgst 9 nedēļas un ir mūsu garīgo muskuļu audzēšana. Trešais posms “Team tactics” (komandas taktika) ilgst 9 nedēļas un palīdz izveidot stabilu komandu, kura vēlāk iesaistīsies mazo grupu evaņģelizācijā. Tad, kad pirmie 3 posmi ir pabeigti, tiek veidota jauna mazā grupa, kuras viens no nosacījumiem ir šāds – jābūt kādam cilvēkam no malas. Tā kā komanda ir apmācīta, tā ir saliedēta un līdz šim jau ir pārrunāts, kā un kas ir jāveic mazajā grupā, draudzes locekļi ir gatavi uzņemt un rūpēties par jauniem cilvēkiem. Arī šīm mazajām evaņģelizācijas grupām ir īpaši izstrādāti materiāli.


 
Labā ziņa ir tā, ka nekas vēl nav nokavēts – šajā projektā var iesaistīties un materiāli ir jau iztulkoti latviešu valodā.
 
Tā kā visi nepieciešamie “rīki” mums jau bija, tad nolēmām uzsākt jaunas mazās grupas. Un sāksim jau šajā nedēļā.
 
Ja arī Tu vēlies piedalīties kādā no mazajām grupām, lai pats augtu un pēc tam varētu būt iesaistīts mazajā grupā, kuras mērķis ir evaņģelizācija, vai arī veidot jaunas grupas savā pilsētā, raksti uz jauniesi@adventisti.lv vai sazinies ar Daumantu Kleimani (daumants.kleimanis@gmail.com, 26615756). Nākamā apmācību reize Baltijas jauniešiem par mazajām grupām būs 2018. gada aprīlī.
 
P.s. Šo mazo grupu materiālus var izmantot ne tikai jaunieši, arī igauņu pieredze to apliecina.
P.s.s. Vairāk ar programmu “Fast” var uzzināt www.fast.st.

Elīze Kūma