Brazīlijas štats pasludina 22. oktobri par “Adventistu dienu”

27. oktobris, 2017 | Adventist Review

Pieņemtais likums atzīst adventistu draudzes devumu sabiedrībai
 
16. oktobrī Brazīlijas Sanpaulu štata gubernators Geraldo Alkmins parakstīja likumprojektu, ko bija sagatavojusi štata likumdošanas vara, kas oficiāli pasludina katru gadu 22. oktobri par “Adventistu dienu”. Draudzes vadība uzskata, ka štata jaunais likums ir atzinība par konfesijas veikto darbu šajā apgabalā, kas ir bijis nozīmīgs devums sabiedrībai, pateicoties projektiem izglītības, veselības, reliģiskās brīvības un sociālās attīstības jomās.
 
Izvēlētais datums septītās dienas adventistiem ir nozīmīgs, jo 1844. gada 22. oktobris ir diena, kas adventistu vēsturē pazīstama kā “lielā vilšanās”. Pēc gadiem ilgas Bībeles pravietojumu pētīšanas kristiešu grupa, ko vadīja par sludinātāju kļuvušais fermeris Viljams Millers, bija nonācis pie secinājuma, ka Jēzus atgriezīsies uz Zemi 1844. gada 22. oktobrī. Lai gan daudzi pameta grupu pēc tam, kad Jēzus nebija atnācis tajā dienā, maza grupiņa turpināja pētīt Bībeli, nonākot pie secinājuma, ka pravietojuma datums bija pareizs, bet nepareizs bija notikums, kas notiks šajā dienā. No šīs grupas dažus gadus vēlāk izveidojās Septītās dienas adventistu draudze.
 
Adventisti Sanpaulu
 
Sanpaulu ar 45 miljoniem iedzīvotāju ir Brazīlijas vispopulārākais štats. Saskaņā ar esošajiem datiem, tur ir vairāk nekā 262 000 kristītu septītās dienas adventistu baznīcas locekļu visā štatā jeb viens adventists uz 172 iedzīvotājiem. Centrālās Brazīlijas Ūnijas reģions vada draudzes darbu visā štatā, un tā teritorija ir sadalīta astoņos apakšreģionos, ko sauc par savienībām.
 
Visā štatā septītās dienas adventisti ir pazīstami kā aktīvi kristieši, kas nevilcinās iziet ārpus draudzes ēku sienām, lai satiktu cilvēkus tur, kur viņi atrodas, nodrošinot humanitāro palīdzību, veselības un izglītības pakalpojumus, kā arī sniedzot iedrošinājuma un cerības vārdus.
 
Vairāki adventistu vadīti projekti ir ieguvuši mediju uzmanību, ieskaitot sadarbību starp Septītās dienas adventistu baznīcu un Sanpaulu pilsētas vadību pilsētas Ziemas palīdzības programmā. Programma nodrošina ziemas apģērbu cilvēkiem, kas dzīvo uz ielas pilsētā, kurā ir 12 miljoni iedzīvotāju. Saskaņā ar oficiālajiem datiem, Sanpaulu ir aptuveni 25 000 bezpajumtnieku, bet vietējās patversmes nodrošina vietu tikai 11 tūkstošiem. 40 dienu programmas laikā Septītās dienas adventistu baznīca nodrošina veselības pamataprūpi bezpajumtniekiem pie oficiālā ziemas apģērbu izdales centra.
 
ADRA Brazīlija, septītās dienas adventistu draudzes humanitārās palīdzības roka, šobrīd ir iesaistīta 24 projektos, tieši Sanpaulu štatā. ADRA arī ir sagatavota nodrošināt palīdzību ārkārtas situācijās, kad teritoriju skar dabas katastrofas, kā tas bija spēcīgo lietu laikā vairākās pilsētās 2016. gada sākumā.
 
Vēl viena joma, kurā septītās dienas adventistu devums ir ievērojams, ir reliģiskā brīvība. Septītās dienas adventisti koordinē Reliģiskās brīvības komiteju ietekmīgajā Sanpaulu juristu asociācijā. PIrms dažām dienām adventistu locekļi izveidoja atbalsta centru, lai palīdzētu svētceļniekiem, kas, kā daļu no reliģiskiem svētkiem, veic desmitiem kilometru garus pārgājienus pa galveno ceļu.
 
Likumprojekts, kas parakstīts 16. oktobrī, ir bijis Sanpaulu štata likumdevēju dienaskārtībā kopš 2016. gada februāra. Parakstītā versija tika publicēta 17. oktobrī oficiālajā valdības biļetenā. Jaunais likums, kas nosaka 22. oktobri par “Adventistu dienu”, tagad ir ievietots Brazīlijas vispopulārākā štata kalendārā.
 
Avots: Adeventist Review