10 lūgšanu dienas 2018 - Augstais Priesteris

25. decembris, 2017 | Baiba Bērziņa

“No klusajām lūgšanu vietām nāca spēks, kas lielās reformācijas laikā satricināja pasauli. Tur Kunga kalpi svētā līksmībā nostājās uz Viņa apsolījumu klints.” /Lielā cīņa, 210.lpp./
 
Kas ir 10 lūgšanu dienas?
Pateicība Dievam par Vispasaules Septītās dienas Adventistu draudzes iniciatīvu – katrai draudzei gada sākumā nošķirt īpašu laiku – 10 Lūgšanu dienas! Tās norisināsies laikā no 10.-20. janvārim, kurā aicinu Jūs satikties katru dienu klātienē draudzes telpās, mājas grupās vai neklātienē, saslēdzoties telefonkonferences zvanā.
 
Kopīgu lūgšanu spēks
Kā Adventistu draudzes ģimene (nu jau vairāk kā 20 miljoni visā plašā pasaulē) esam izkaisīti dažādās vietās, dažādās laika zonās un dažādos apstākļos, bet kāpēc gan neizmantot šo brīnišķīgo priekštiesību – satikties caur vienotām ilgām un lūgšanām pie Dieva troņa?! Plašā draudzes ģimene uz ceļiem, kura lūdz par savu draudzi, Vispasaules draudzi, tās vadītājiem, par savu pilsētu, par Dieva vadību cilvēku glābšanas darbā, par apsolījumu piepildīšanos pēc Svētā Gara, kā arī lūdz Dieva piedošanu! Un tomēr – vissvarīgākais lai ir kopā pavadītais laiks lūgšanās pēc Svētā Gara! Vasarassvētkos Dievs pār Savu draudzi izlēja Svētā Gara spēku, kad tā 10 dienas bija pavadījusi laiku, sirsnīgi lūdzot pēc apsolītā. Viņš vēlas to darīt arī šodien! “Svētā Gara izliešanās pār draudzi tiek gaidīta nākotnē, bet tā ir liela draudzes priekštiesība saņemt to jau tagad. Meklējiet to, lūdziet par to, ticiet tam. Mums tā ir jāsaņem un Debesis gaida, lai mums to dotu.” /The Review and Harald, March 19, 1895/ 
 
Lasījumu tematika
Šī gada aplūkojamais temats ir “Augstais Priesteris”. Tas ir cieši saistīts ar pagājušā gada tematu “Svētnīca”. Studēsim Augstā Priestera kalpošanu, apģērbu un centīsimies izprast, ko tas nozīmē priekš mums šodien.
 
Sanāksmju organizēšana un materiālu pieejamība
Lai lūgšanu sanāksmes būtu mērķtiecīgas, patiesas un sirsnīgas, mums ir sagatavotas idejas un vadlīnijas, kā to visu labāk organizēt.  Lejuplādējamajā materiālā Jūs atradīsiet vadītāja vadlīnijas, priekšvārdu, vispasaules lūgšanu vajadzības, ieteikumus lūgšanu nakts organizēšanai, materiālu pēc kura vadīt katru lūgšanas dienu, ieteicamās vadlīnijas pateicības Sabata organizēšanai un apsolījumus, kurus piesaukt lūgšanās.
 
Lūgšanu telefonkonferences
Jau vairākus gadus daudzi Latvijas adventistu draudzes locekļi un viņu paziņas vienojās kopējās telefonkonferencēs, lai vienotos kopīgā lasījumā un lūgšanās katrs no savas atrašanās vietas. Jo īpaši ērti tas ir tiem, kam ir pārvietošanās grūtības nokļūt uz lūgšanu sapulcēm klātienē, vai arī – kuru draudzēs netiek organizētas šādas sanāksmes. Lai piedalītos lūgšanu konferencēs, Jums ir nepieciešams telefons un jebkurš pieslēgums vai priekšapmaksas telefona kredīts pēc Jūsu izvēles. Par telefonkonferencēm telefona rēķinā tiks tāmēts tāpat kā par standarta sarunu. Vairāk informācijas par pievienošanos šim lūdzēju pulciņam varat uzzināt pie manis (skat. kontaktinfo raksta beigās).
 
Ideju akcenti lūgšanu brīžu organizēšanai
  • 10 Lūgšanu dienu materiālā ir minētas vispasaules draudzes kopīgās vajadzības, bet ticu, ka katrai draudzei ir arī savas vajadzības, tāpēc aicinu pirms 10. janvāra izstrādāt tieši Jūsu draudzes kopīgās lūgšanu vajadzības, kuras pievienot sarakstam;
  • Vaicājiet Dievam, lai Viņš atklāj septiņus cilvēkus, par kuriem aizlūgt šo desmit dienu laikā. Tie var būt ģimenes locekļi, draugi, darba biedri, draudzes locekļi u.c.;
  • Varbūt vēlaties nošķirt šīs desmit dienas, lai lūgtu un gavētu? Apsveriet kādu no gavēšanas veidiem kā, piemēram, gavēšana no TV, nepiemērotas mūzikas, filmām, interneta, saldumiem vai cita veida grūti pārstrādājamas pārtikas. Atvēliet īpašu laiku lūgšanām un Bībeles izpētei, lūdzot Dievam palīdzēt Jums un Jūsu draudzei vel pilnīgāk palikt Kristū;
  • Iepriekšējo gadu brāļu un māsu liecības vēsta par svētībām, pieaicinot piedalīties savus draugus no apkārtējās apkārtnes, pielāgojoties, lai arī viņiem pasniegtā vēsts būtu uztverama un saprotama. 
 
Mācītāji, draudzes vecākie, draudzes padomes locekļi, lūgšanu nodaļu vadītāji, māsas un brāļi, lai Jums kopīgi izdodas ieplānot savos draudzes aktivitāšu kalendāros 10 Lūgšanu dienas 2018!
 
Baiba Bērziņa
LDS Lūgšanu kalpošanas nodaļas vadītāja
 
Tālr. 264 577 14

Lejuplādes

10 lūgšanu dienu materiāls vienā failā
Vadītāja vadlīnijas
Ievads
Lūgšanu nakts
1. diena - Svaidāmā eļļa
2. diena - Svēti Kungā
3. diena - Kailām kājām
4. diena - Drēbes
5. diena - Efods
6. diena - Josta
7. diena - Krūšu zīme
8. diena - Urīms un Tumīms
9. diena - Vīraka kvēpināmais trauks
10. diena - Zvaniņi un granātāboli
11. diena - Mūsu Augstais Priesteris
Apsolījumi lūgšanām
Augstais Priesteris - apraksts

Saistītie materiāli