Lūgšanu un gavēņa diena

1. aprīlis, 2020

Kā jau pierasts, reizi ceturksnī Ģenerālkonference aicina Vispasaules Adventistu draudzi lūgt un gavēt. Šoreiz garīgo lasījumu VIŅA PĒDĀS ir sagatavojis mācītājs un kustības "Atmoda un Reformācija" komitejas loceklis. Viņš saka:
"Pazemība un lūgšana ir tikai daļa no 2.Laiku 7:14 atmodas formulas. Lūgšanā mums jāmeklē Dieva klātbūtne Bībelē un Viņa Gara liecībās, un jāatgriežas no saviem ļaunajiem ceļiem. Mums vajadzētu lūgt un saņemt grēku nožēlas dāvanu un no visas sirds vērsties pie Kristus pēc dziedināšanas.
Atmodas formula paliek nemainīga. Ēlijas gars Dieva draudzē atgriezīsies dienu beigās. Mēs varam būt pārliecināti par Dieva plānu un zināt, ka solītajai atdzimšanai nav īsāki ceļi vai viltojumi. Mums jāpaklausa Viņam pazemībā, uzticoties Kristus upurim. Vai jūs šodien vēlaties iegūt Ēlijas, ķēniņu un praviešu, Kristus, apustuļu un mūsu draudzes pionieru garu? Kā Ēlija lūdza, piegriezīsimies Dievam un sekosim Viņa soļiem, lai mēs varētu redzēt vareno, apsolīto atdzimšanu."
 
Svētīgu Lūgšanu un Gavēņa dienu!
 
P.S. Šodien no Ģenerālkonferences ir atsūtīts cits materiāls saistībā ar šī brīža pasaules aktualitāti, bet laika un resursu trūkuma dēļ nav iespēja vairs to pārtulkot, tāpēc nododam jums iztulkoto latvisko un arī rediģēto - anglisko. 
 
Lūgšanu kalpošanas nodaļa
 

Lejuplādes

04.04.2020. Lūgšanu un gavēņa diena_latviskais materiāls.pdf
04.04.2020. Lūgšanu un Gavēņa diena_materiāls angļu valodā.pdf